Pressemeddelelser 2017

 • Moderne regler om auktioner og handel med brugte sager

  Auktioner og handel med brugte genstande, bl.a. møbler og tøj, foregår i dag i høj grad via internettet. Men det tager lovgivningen ikke højde for. Derfor sætter justitsministeren nu gang i et arbejde, som skal bringe reglerne ind i det 21. århundrede.
 • Straffelovråd foreslår modernisering af regler om beskyttelse af privatliv

  Straffelovrådet har i lyset af samfundets udvikling foretaget et serviceeftersyn af straffelovens regler om, hvordan vi bl.a. beskytter borgernes privatliv i en digital verden. Rådet foreslår i en ny betænkning at modernisere reglerne om freds- og ærekrænkelser. Samtidig foreslår rådet at skærpe...
 • Kommission skal vurdere rammerne for ytringsfriheden

  Regeringen ønsker at værne om ytringsfriheden. Derfor vil regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets andre partier nedsætte en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår. Justitsministeren har i dag sendt udkastet til et kommissorium til partierne bag...
 • Justitsminister fremsætter lovforslag om bandepakke

  Kommunerne skal kunne forbyde, at en ejendom bruges til rockerborg, hvis rockerborgen fører til væsentlige ulemper og utryghed for de omkringboende, og streng kontrol med telefonopkald og besøg skal forhindre bandemedlemmer i at kommunikere med de forkerte under afsoningen. I dag fremsætter...
 • Flagning på halv stang i anledning af angrebet i Stockholm

  På grund af angrebet i Stockholm i fredags er det besluttet, at der mandag den 10. april 2017 flages på halv stang fra Christiansborg, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og Københavns Rådhus.
 • Ungdomskriminaliteten falder fortsat

  På ti år er antallet af mistanker og sigtelser mod 10 til 17-årige mere end halveret. Drenges kriminalitet er dog for første gang i de sidste ti år steget. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.
 • Evaluering af Den Uafhængige Politiklagemyndighed

  En ny evaluering fra Københavns Universitet af Den Uafhængige Politiklagemyndighed viser, at flere i dag har fået mod på at klage over politiet og opfatter systemet som uafhængigt. Samtidig peger evalueringen på, at der kan være behov for en tættere dialog mellem borgere og politi.

Pages