Pressemeddelelser 2009

 • Udvalg skal se på tilhold og GPS-overvågning

  Justitsminister Brian Mikkelsen har bedt Strafferetsplejeudvalget se på tilholdsreglerne og vurdere, om der bør indføres en ordning med GPS-overvågning af voldelige mænd.
 • Offentlighedskommissionens betænkning afleveret

  Justitsminister Brian Mikkelsen har i dag modtaget betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven fra formanden for Offentlighedskommissionen, Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.
 • Styrket indsats for ofre for forbrydelser

  Justitsminister Brian Mikkelsen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en styrket indsats for at støtte ofre for forbrydelser.
 • 10 millioner til parrådgivning

  Under de netop afsluttede forhandlinger om satspuljemidlerne er der indgået aftale om at afsætte samlet 10 mio. kroner over de kommende fire år til parrådgivning. Tilbuddet henvender sig til forældre med børn under 18 år.
 • Politiets bandeindsats

  Politiet etablerer en tværgående bande task-force, Task Force Øst. Enheden skal styrke den fremadrettede efterforskning.

Pages