Pressemeddelelser 2008

 • Brian Mikkelsen ny justitsminister

  Brian Mikkelsen er i dag tiltrådt som justitsminister. Han overtager posten fra Lene Espersen, der i stedet bliver økonomi- og erhvervsminister.
 • Fælles nordisk indsats mod børneporno

  De nordiske justitsministre og rigspolitichefer mødtes tirsdag den 2. september i Ystad for at lægge grunden til en mere effektiv bekæmpelse af børneporno og andre forbrydelser mod børn på internettet.
 • Forbud mod salg til private af ammoniumnitratgødning

  I dag træder der en ny bekendtgørelse i kraft, der forbyder salg af gødning med over 16 procent kvælstof, hvis kvælstoffet stammer fra ammoniumnitrat. Det sker som led i regeringens anti-terrorpakke II. Og med en intensiv indsats i EU er det lykkedes for regeringen at få den danske model udbredt...
 • Regeringen strammer kursen over for unge uromagere

  Velfærdsministeren og justitsministeren er på vegne af regeringen på vej med initiativer, der skærper kursen over for unge, der har en negativ adfærd – og over for deres forældre. Samtidig vil regeringen styrke trygheden i nattelivet.
 • Ræveopdræt forbydes i Danmark

  Af dyreetiske hensyn vil justitsminister Lene Espersen forbyde ræveopdræt i Danmark og have den nuværende produktion afviklet.
 • Udvalg overvejer register for ballademagere

  Det skal være trygt at færdes i nattelivet. Justitsminister Lene Espersen har derfor bedt Justitsministeriet om at nedsætte et nyt udvalg, der skal se på, hvordan barer og diskoteker får bedre mulighed for at identificere personer, der er meddelt restaurationsforbud.

Pages