Pressemeddelelser 2007

 • Ny chefanklager i Københavns Politi

  Efter Justitsministeriets indstilling er politiadvokat Carsten Egeberg Christensen ved kongelig resolution af 26. juni 2007 med virkning fra den 1. juli 2007 udnævnt til chefanklager i Københavns Politi på åremål i 6 år.
 • Flagning i anledning af dåb

  I anledning af, at Deres Kongelige Højheder Kronprinsparrets datter døbes i Fredensborg Slotskirke søndag den 1. juli 2007, flages der denne dag fra samtlige statsbygninger i Fredensborg Kommune.
 • Politiet får penge for Nørrebro-indsats

  Regeringen har besluttet at kompensere politiet med 50 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej.
 • Justitsministerens udtalelse om rapport fra Amnesty

  Justitsminister Lene Espersen udtaler følgende vedr. en ny rapport fra Amnesty: ”Jeg har noteret mig Amnestys synspunkter. Det er altid godt, at der er kritisk opmærksomhed og debat om vores retssystem."...
 • Ny statsadvokat for København og Bornholm

  Efter Justitsministeriets indstilling er statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydsjælland, Lolland og Falster, ved kongelig resolution af 11. maj 2007 udnævnt til statsadvokat for København og Bornholm med virkning fra den 1. juli 2007.

Pages