Pressemeddelelser 2005

 • Strafskærpelserne fra 2002 virker

  Regeringen gennemførte i 2002 en række ændringer af straffeloven, der havde til formål at skærpe straffene for bl.a. vold, voldtægt, seksuelt misbrug af børn, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, uagtsomt manddrab og fareforvoldelse i forbindelse med spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel,...
 • Forstærket indsats mod kriminelle bander

  Regeringen styrker nu indsatsen markant mod kriminelle netværk og grupperinger. Samtidig intensiveres indsatsen mod utilpassede unge, der er på ind i en kriminel løbebane.
 • Radiokommunikation

  På baggrund af den seneste tids medieomtale vedrørende et fælles radiokommunikationssystem skal det understreges, at arbejdet med indførelse af et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem er godt på vej og følger den tidsplan, der fremgår af aftalen om forsvarets ordning fra 2005 - 2009.
 • Modernisering af forældelsesreglerne

  Justitsminister Lene Espersen har modtaget Forældelsesudvalgets betænkning om revision af forældelseslovgivningen fra udvalgets formand højesteretsdommer, dr.jur. Peter Blok. Udvalget foreslår, at der indføres en helt ny lov om forældelse i dansk ret. Loven skal afløse de eksisterende...
 • Nye fængselspladser på Langeland

  Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at oprette 150-170 midlertidige fængselspladser i det tidligere asylcenter Holmegård på Langeland.
 • Vision for fremtidens politi

  Formanden for Visionsudvalget for fremtidens politi, direktør Erik Bonnerup, har i dag offentliggjort udvalgets rapport ved et arrangement i Kolding med deltagelse bl.a. af justitsministeren, medlemmer af Folketingets Retsudvalg og repræsentanter fra politi, anklagemyndighed og domstole.

Pages