Karriereportalen

Karriereportalen

I Justitsministeriet er vi altid på jagt efter dygtige og engagerede jurister.

For at sikre den bedst mulige rekruttering sker nyansættelser til Justitsministeriets område centralt.

Den centrale ansættelse finder sted ved besættelse af fuldmægtigstillinger i:

• Politi og anklagemyndighed

• Kriminalforsorgen

• Justitsministeriets departement

• Civilstyrelsen

• Datatilsynet

• Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Ansættelse og lønforhold

Som fuldmægtig inden for Justitsministeriets område er du omfattet af overenskomsten for akademikere i staten. Det betyder, at du fx får løn under barsel og forældreorlov, særlige feriedage, en god pensionsordning med tilknyttet gruppelivsforsikring og betalt frokost. Vi har udarbejdet en fælles personalepolitik, der understøtter rekruttering og fastholdelse af de jurister, der er bedst til at løfte vores opgaver. Politikken er med til at sikre en bred og målrettet udvikling igennem dit karriereforløb.

Vi lægger vægt på, at alle igennem hele deres karriere udnytter muligheden for at udvikle sig fagligt og personligt. Du vil derfor løbende skulle skifte arbejdsopgaver og rokere mellem flere forskellige institutioner.

Det er en målsætning, at kompetenceudvikling gennem jobskifte er en mulighed for alle igennem hele karriereforløbet, og at alle jurister i løbet af de første 10 års ansættelse rokerer eller skifter til mindst tre forskellige job eller funktioner.

Kompetence- og karriereudviklingen på Justitsministeriets område understøttes af en lønpolitik, hvor kvalifikationer, opgaver og arbejdsindsats belønnes. Det er ikke vores ambition, at lønnen i sig selv skal kunne sikre rekruttering og fastholdelse af dygtige jurister, men det er ét væsentligt element, der sammen med opgaverne, udviklings- og karrieremulighederne, det faglige og sociale sammenhold og den gensidige fleksibilitet gør, at Justitsministeriet er en god og attraktiv arbejdsplads.

Hvis du er nyuddannet, vil du blive indplaceret på basisløntrin 4 i overenskomsten. Samtidig vil du få et rådighedstillæg, så din månedsløn inkl. pension udgør omkring 31.500 kroner. Hertil kommer, at du i flere af fuldmægtigstillingerne vil få et funktionsbestemt tillæg, f.eks et tillæg for delt tjeneste. Lønudviklingen følger overenskomsten og forhåndsaftaler mv. Det betyder, at du løbende vil få tillæg som følge af nye kvalifikationer og funktioner.

I Justitsministeriet har vi desuden en fælles strategi for ledelsesudvikling. Den beskriver de overordnede principper for, hvordan jurister med ledertalent og ledere med topledelsespotentiale skal understøttes i deres udvikling mod at blive dygtige, visionære og inspirerende ledere, der skaber resultater og udvikler deres medarbejdere. Som fuldmægtig på Justitsministeriets område bliver du en del af et ungt team, og du vil opleve, at der er et godt og aktivt socialt liv. Du får derfor mulighed for at indgå i en række uformelle fællesskaber som blandt andet tæller fredagsbar, fodboldhold, løbeklubber, DHL Stafet, biografklubber, årlige fester mv. Du vil under ansættelsen som fuldmægtig på Justitsministeriets område kunne pålægges at varetage funktioner, hvor sikkerhedsgodkendelse til klassifikationsgraden HEMMELIGT er en forudsætning for ansættelsen, jf. Statsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014.