Udvalg skal se på reglerne om fri proces og retshjælp | Justitsministeriet

Justitsministeren vil have undersøgt, om de nuværende regler sikrer, at alle har adgang til at få hjælp eller juridisk bistand i retssystemet. Justitsministeren nedsætter derfor et lovforberedende udvalg, der skal se på fri proces og retshjælp.

Udvalget skal gennemgå de gældende ordninger for retshjælp og fri proces, samt ordningernes samspil med de private retshjælpsforsikringer, og komme med anbefalinger til ændring af ordningerne.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Det er vigtigt, at alle i vores samfund har adgang til at få juridisk hjælp og bistand, og at det også er muligt for få prøvet sager i retten, selvom om man ikke har råd til at betale for advokatbistand eller retsafgifter. De danske ordninger for retshjælp og fri proces tjener et afgørende socialt formål i vores retssystem. Derfor er det vigtigt at få undersøgt, om det er de rigtige mennesker, der får hjælp, og om de får den rette hjælp. Jeg nedsætter nu et udvalg, der skal gennemgå ordningerne for retshjælp og fri proces og komme med anbefalinger til ændringer af ordningerne.”  

For at udvalget kan inddrage viden og erfaringer fra praktikere vil udvalgets arbejde blive fulgt af en følgegruppe. I forbindelse med overvejelserne skal udvalget, i det omfang det er relevant, inddrage erfaringer fra udlandet med særligt fokus på sammenlignelige lande. Udvalget skal udarbejde udkast til lovændringer, hvis udvalget anbefaler at ændre reglerne om offentlig retshjælp og fri proces. Udvalget skal så vidt muligt afslutte arbejdet inden sommerferien 2022.

Formanden og medlemmer af udvalget samt følgegruppen bliver udpeget, når Justitsministeriet har modtaget indstillinger fra udvalgte myndigheder og organisationer.

Kommissoriet for udvalgets arbejde er sendt til Folketinget og kan læses her.

 

 

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top