Blekingegade-kommissionen har afgivet sin beretning | Justitsministeriet

Kommissionen til undersøgelse af centrale myndigheders rolle i Blekingegade-sagen har i dag afgivet sin beretning til justitsministeren.

Kommissionen har haft til opgave at undersøge og redegøre for, om Justitsministeriet, Politiets Efterretningstjeneste (PET) eller andre relevante centrale myndigheder modvirkede det almindelige politis og anklagemyndighedens opklaring og strafforfølgning af de strafbare forhold, som bl.a. i den offentlige debat er blevet forbundet med den gruppe af personer, der blev kendt som Blekingegadebanden.

Kommissionen konkluderer i sin beretning, at hverken PET, Justitsministeriet eller andre centrale myndigheder har modvirket det almindelige politis og anklagemyndighedens efterforskning og strafforfølgning.

Kommissionens konklusioner er opsummeret i beretningens kapitel 4 (bind 6, side 1249 ff.).

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

”Det var et enigt Folketing, der besluttede at nedsætte Blekingegade-kommissionen, så vi kunne få klarlagt forholdene omkring myndighedssamarbejdet i forbindelse med efterforskningen og strafforfølgningen af Blekingegadebanden.

Man skal huske på, at Blekingegadebanden stod bag meget alvorlig kriminalitet, og at der derfor er tale om en usædvanlig sag, som helt naturligt gennem årene har været genstand for stor offentlig interesse. Og jeg tror, det betyder meget for mange mennesker at få sat punktum i sagen.

Med beretningen, der bygger på en meget grundig gennemgang af det samlede sagsforløb, har vi nu fået svar på de væsentlige spørgsmål, som har været rejst i den offentlige debat.”

Justitsministeriet har nu sendt kommissionens beretning videre til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen og Folketingets Retsudvalg.

Beretningens otte bind kan tilgås i PDF-format herunder. En trykt udgave af beretningen vil desuden kunne afhentes i dag i tidsrummet kl. 17.30-18.30 i Justitsministeriets reception, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Beretningen er optrykt i et begrænset antal eksemplarer, så der vil alene kunne udleveres ét eksemplar af beretningen til hver person. For så vidt angår journalister, vil hvert medie dog kunne få udleveret to eksemplarer af beretningen.

 

Baggrund

1. Den såkaldte PET-kommission, der undersøgte en lang række aspekter vedrørende PET’s aktiviteter frem til slutningen af 1980’erne, herunder også visse forhold i tilknytning til sagen om Blekingegadebanden, afgav sin beretning i juni 2009.

I forlængelse heraf besluttede et enigt Folketing at gennemføre en selvstændig undersøgelse af Blekingegade-sagen med henblik på at få belyst de relevante dele af sagen, som PET-kommissionen ikke havde undersøgt.

Blekingegade-kommissionen blev nedsat den 15. september 2010 og fik til opgave at undersøge og redegøre for, om Justitsministeriet, Politiets Efterretningstjeneste (PET) eller andre relevante centrale myndigheder modvirkede det almindelige politis og anklagemyndighedens opklaring og strafforfølgning af de strafbare forhold, som bl.a. i den offentlige debat er blevet forbundet med den gruppe af personer, der blev kendt som Blekingegadebanden.

Kommissionen skulle som led i sin undersøgelse bl.a. undersøge og redegøre for, i hvilket omfang PET havde oplysninger, der gav grundlag for konkret mistanke om, at medlemmer af Blekingegadebanden stod bag de omhandlede strafbare forhold.

Kommissionens undersøgelse skulle bl.a. omfatte de oplysninger og påstande vedrørende centrale myndigheders rolle, som er fremlagt i bøgerne ”Blekingegadebanden” af Peter Øvig Knudsen samt ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegade-sagen” af Jeppe Facius og Anders-Peter Mathiasen.

2. Det følger af bestemmelsen i § 56 i Folketingets Forretningsorden, at kommissionens beretning nu skal behandles af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen.

 

Læs mere

Her kan du læse hele kommissionens beretning:

Bind 1

Bind 2

Bind 3

Bind 4

Bind 5

Bind 6

Bind 7

Bind 8

Yderligere oplysninger om Blekingegade-kommissionen, herunder om kommissorium og organisation, kan findes på kommissionens hjemmeside.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top