Nye tal: Over 3.500 sigtelser for ulovlig besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted i 2023 | Justitsministeriet

Tal fra politiet viser, at der i 2023 er rejst i alt 3.540 sigtelser for ulovligt at besidde kniv på et offentligt tilgængeligt sted. I 2018 blev der rejst i alt 2.470 sigtelser. Som led i implementeringen af Bandepakke IV forventer justitsminister Peter Hummelgaard senere på ugen at sende et lovforslag i høring, der bl.a. skærper straffen for netop ulovlig besiddelse af kniv – og sikrer hårdere konsekvenser for bandernes knivoverfald.

I 2018 registrerede politiet i alt 2.470 sigtelser for ulovlig besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted.

I 2022 var tallet 3.490. Og nye tal fra politiet viser nu, at politiet i 2023 har rejst i alt 3.540 sigtelser for ulovlig besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige indgik den 8. november 2023 Aftale om bandepakke IV – Trygge nabolag i hele Danmark. Bandepakke IV strammer blandt andet lovgivningen på netop knivområdet.

 

En farlig cocktail

Alle knivoverfald har en forskellig historie og baggrund. Men en del af dem har relation til det kriminelle miljø.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Det må simpelthen aldrig blive hverdag at gå med kniv i Danmark. I 2023 har vi været vidne til adskillige voldsomme knivoverfald. Og bag overfaldene gemmer sig ofre, ulykkelige pårørende, chokerede vidner og en virkelighed, vi hverken kan eller vil acceptere. Læg dertil, at politiet ser en øget tendens til, at bandemedlemmer besidder knive i det offentlige rum. Så har vi ganske enkelt en farlig cocktail, som vi bliver nødt til at handle på. Derfor vil vi som en del af bandepakken stramme skruen og sikre hårdere konsekvenser for bandernes knivoverfald og for ulovlig besiddelse af kniv.

 

Sigtelser blandt unge på samme høje niveau

Sigtelserne blandt de 15-18-årige for besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted har været et fokusområde i arbejdet med bandepakken.

I 2018 rejste politiet 306 sigtelser for besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted blandt 15-18-årige. I 2023 rejste politiet 558 sigtelser for besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted blandt de 15-18-årige.

Mens det totale antal sigtelser på landsplan er faldet i perioden fra 2022 (592 sigtelser) til 2023 (558 sigtelser), ses et højere antal sigtelser i 2023 i blandt andet Nordjyllands Politi, Københavns Vestegns Politi og Københavns Politi, når man sammenligner med året før.

Således blev der for eksempel i Københavns Politi i 2022 rejst 104 sigtelser, mens der i 2023 blev rejst i alt 145 sigtelser blandt de 15-18-årige for besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Jeg er meget bekymret for udviklingen i sigtelser blandt de unge. Særligt i lyset af, at der har været flere historier om voldsomme knivoverfald i 2023, som har involveret meget unge mennesker. Man skal ikke have en kniv med sig i skole eller i ungdomsklubben. Og derfor kommer vi ikke bare til at sikre, at bandernes knivoverfald får hårdere konsekvenser. Det kommer også til at blive en skærpende omstændighed, hvis man bærer kniv på f.eks. uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber eller på ungdomsskoler.

Den nye lovgivning forventes at kunne træde i kraft d. 1. juli 2024.

 

Fakta

Antal sigtelser vedrørende overtrædelse af knivloven i perioden 2018-2023 fordelt på politikredse og gerningskoder

84180 – Knivloven, § 1, kniv på offentligt tilgængeligt sted

  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nordjyllands Politi 186 212 197 247 267 307
Østjyllands Politi 276 325 369 346 462 376
Midt- og Vestjyllands Politi 168 217 222 223 208 194
Sydøstjyllands Politi 156 203 249 225 341 284
Syd- og Sønderjyllands Politi 202 210 252 230 272 227
Fyns Politi 201 194 261 265 308 262
Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi 154 167 179 172 211 204
Midt- og Vestsjællands Politi 127 174 203 183 194 193
Nordsjællands Politi 108 128 166 173 197 200
Københavns Vestegns Politi 258 231 283 272 214 254
Københavns Politi 623 737 791 748 805 1.022
Bornholms Politi 11 15 20 18 11 17
           
I alt 2.470 2.813 3.192 3.102 3.490 3.540

 

Antal sigtelser rejst over for 15-18-årige*) for overtrædelse af knivloven i perioden 2018-2023 fordelt på politikredse

84180 – Knivloven, § 1, kniv på offentligt tilgængeligt sted

  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nordjyllands Politi 20 34 23 43 42 52
Østjyllands Politi 26 51 52 69 81 60
Midt- og Vestjyllands Politi 22 18 25 44 31 34
Sydøstjyllands Politi 18 29 38 20 48 26
Syd- og Sønderjyllands Politi 25 26 42 31 37 25
Fyns Politi 23 19 43 50 60 41
Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi 20 32 32 25 40 43
Midt- og Vestsjællands Politi 23 22 46 31 36 30
Nordsjællands Politi 19 35 53 42 62 39
Københavns Vestegns Politi 37 45 57 57 51 61
Københavns Politi 71 98 165 146 104 145
Bornholms Politi 2 3 4 2 2
           
I alt 306 412 580 560 592 558

* alder på gerningstidspunktet

Kilde POLSAS/QlikView: Kriminalitet pr. 23.01.2024 Det bemærkes, at opgørelsen er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Opgørelsen er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Det skal bemærkes, at opgørelsen er baseret på dynamiske data, hvilket betyder, at opgørelsen ikke er endelig. Således vil der kunne ske ændringer afhængigt af tidspunktet for udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan forekomme efterregistreringer.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top