Ny undersøgelse: Trygheden stiger i Danmark | Justitsministeriet

Flere føler sig trygge i deres nabolag. Det viser Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse for 2021. Men borgere i særligt udsatte boligområder og unge under 30 år føler sig mindre trygge end andre.

Flere borgere føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag. Det fremgår af Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse for 2021, hvor 88 procent af borgere i hele Danmark svarer, at de føler sig trygge i deres nabolag. Det er en stigning i forhold til tryghedsundersøgelsen i 2019, hvor 86 procent følte sig trygge i deres nabolag.

Justitsminister Mattias Tesfaye:
”Der er meget vigtigt for mig, at alle borgere kan føle sig trygge i deres eget nabolag. Derfor blev jeg glad, da jeg så resultatet af undersøgelsen. Men samtidig kan jeg læse, at der fortsat er væsentlige problemer. Alt for mange beboere i udsatte boligområder er utrygge. Ligesom vi ikke skal acceptere, at så mange unge føler sig utrygge på steder som gader, stier, grønne områder, parker og legepladser samt stationer og stoppesteder.”

Undersøgelsen viser, at andelen af borgere, der er trygge i deres nabolag, stiger med alderen. Således føler 91 procent af borgere, der er 65 år eller ældre, sig trygge i deres nabolag, mens det tilsvarende tal for de unge, 15-29-årige, er 85 procent.

Det fremgår desuden, at stationer og stoppesteder samt stier er de typer af steder, hvor flest borgere føler sig utrygge. 21 procent af deltagerne i undersøgelsen svarer, at de er utrygge på stationer, ved stoppesteder og på stier.

Justitsminister Mattias Tesfaye siger:
”Det skal være en god og tryg oplevelse at rejse med kollektiv transport uanset tidspunktet på døgnet. Det er åbenlyst ikke tilfældet for mange rejsende, hvilket vi skal gøre noget ved. Blandt andet har DSB fra 1. august fået mulighed for at indsætte vagter på udvalgte S-togstationer og samtidig øger og forbedrer vi overvågningen på stationerne.”

I forhold til trygheden for borgere i særligt udsatte boligområder viser undersøgelsen, at det kun er 70 procent, der er trygge i deres nabolag. Det er det samme niveau som i 2019, men en signifikant mindre andel end blandt borgere i resten af Danmark i 2021.
Samtidig føler flere borgere i særligt udsatte boligområder sig utrygge på bestemte typer af steder i deres nabolag end borgere i resten af landet. Det gælder både i egen bolig, på gaden, på stier, på pladser og torve, i grønne områder, parker og legepladser samt andre steder i nabolaget.

En ud af tre borgere i særligt udsatte boligområder har oplevet rocker-bandeaktivitet i deres nabolag

Undersøgelsen peger desuden på, at det er markant flere borgere i de særligt udsatte boligområder, der har oplevet rocker- og bandeaktiviteter i deres nabolag.
Det gælder 32 procent af borgerne i de særligt udsatte boligområder, mens det samme gør sig gældende for 11 procent af borgere i resten af Danmark.

Justitsminister Mattias Tesfaye:
”Det gør et stort indtryk på mig, at en tredjedel af borgerne i særligt udsatte boligområder har oplevet bander eller rockere i deres nabolag. Det må aldrig blive normalt, at der er åbenlyst hashsalg eller truende adfærd fra hårdkogte kriminelle, når almindelige mennesker bare skal ned i Brugsen og handle ind. De beboere fortjener, at vi intensiverer indsatsen mod organiseret kriminalitet. Vi har allerede hundredvis af rockere og bandemedlemmer i fængsel. Men der er fortsat mange på fri fod. Det er derfor meget vigtigt for mig, at vi styrker indsatsen mod deres kriminelle adfærd. Samtidig vil vi gøre mere for at forhindre bandernes rekruttering af nye, unge medlemmer. Det bliver en af mine største prioriteter i efteråret.”

Baggrund
Justitsministeriet har i 2021 fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse om tryghed og tillid til politiet blandt borgerne i Danmark. Undersøgelsen er en videreførelse af Politiets Tryghedsundersøgelse, som Rigspolitiet gennemførte syv gange i perioden fra 2013 til 2019.

Spørgeskemaundersøgelsen, der er besvaret af 27.510 personer, er baseret på de samme spørgsmål, som blev stillet i undersøgelserne i 2013-2019 om borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag og deres tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Undersøgelsen er derudover udvidet med en række spørgsmål vedrørende typer af steder og adfærd, som de adspurgte kan føle sig utrygge ved.

Læs Tryghedsundersøgelse for 2021 her.
Læs Tryghedsundersøgelse for 2019 her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top