Justitsminister vil tillade mere håndjern og brev- og besøgskontrol for at stoppe fangeflugter | Justitsministeriet

Justitsminister Nick Hækkerup har sendt et nyt lovforslag i høring, der skal give flere værktøjer til bl.a. fængselsbetjentene, så fangeflugter i højere grad kan undgås. Det gælder blandt andet øget brug af håndjern og øgede muligheder for at anvende brev- og besøgskontrol over for varetægtsfængslede, der er undvigelsestruede og øget besøgskontrol over for rocker- og bandemedlemmer.

Fangeflugter fra landets fængsler skal forhindres, og derfor skal der åbnes for nye værktøjer i landets fængsler.

Det mener justitsminister Nick Hækkerup, der på den baggrund har sendt et  lovforslag i høring, der sikrer skærpet kontrol med de indsatte.

Lovforslaget giver blandt andet mulighed for en øget anvendelse af brev- og besøgskontrol over for varetægtsfængslede, der er undvigelsestruede, og øget besøgskontrol over for varetægtsfængslede rocker- og bandemedlemmer. Det betyder, at politiet får øgede muligheder for at overvære eller afskære besøg og for at tilbageholde breve.

Samtidig vil der med lovforslaget blive givet mulighed for, at kriminalforsorgen kan bruge håndjern i øget omfang, fx i situationer hvor de indsatte er under transport, eller hvor de indsatte optræder voldeligt over for personalet.  Justitsministeren foreslår også ændringer i loven, så der kan gives mulighed for at afholde flere videoretsmøder, hvis det bliver vurderet, at den sigtede/tiltalte kan forsøge at undvige under transport til retsmødet eller ved selve retsmødet.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Vi har desværre set nogle uacceptable eksempler på fangeflugter de seneste år. Derfor vil vi nu give myndighederne mulighed for at holde de indsatte i kortere snor med øget brug af håndjern og øget brev- og besøgskontrol. Dømte kriminelle skal afsone deres straf, og medarbejdere i fængslerne skal have bedre arbejdsbetingelser, så de kan gå på arbejde uden at skulle risikere at blive involveret i en fangeflugt.”

Lovforslaget kommer på baggrund af den handlingsplan, som justitsminister Nick Hækkerup og sundhedsminister Magnus Heunicke modtog i foråret 2021, der var udarbejdet af Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Direktoratet for Kriminalforsorgen med inddragelse regionerne.

Handlingsplanen indeholdt forslag til i alt 10 initiativer på både justitsministerens og sundhedsministerens område, der skulle hjælpe med at komme problemet med fangeflugter til livs.

Der var i handlingsplanen et særligt fokus på de retspsykiatriske afdelinger, da handlingsplanen blev bestilt efter en alvorlig fangeflugt i Slagelse i slutningen af 2019, hvor flere medarbejdere på Retspsykiatrisk Afdeling blev truet med våben af et surrogatfængslet bandemedlem.

Kriminalforsorgen og politiet har siden fangeflugten foruden handlingsplanen taget en række initiativer

for at undgå lignende episoder. Med lovforslaget fra justitsminister Nick Hækkerup lægges der nu op til, at kriminalforsorgen og politiet får flere muligheder for at kunne holde skarpt øje med de indsatte.

Udkastet til lovforslaget fra justitsminister Nick Hækkerup kan læses her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top