Folketinget skærper straf for voldtægt og for overgreb mod børn | Justitsministeriet

For første gang i 13 år bliver straffen for voldtægt skærpet. I dag stemte et bredt flertal i Folketinget for justitsminister Søren Pinds lovforslag, der hæver strafniveauet med et helt år.

Straffen for voldtægt bliver nu hævet fra 2 ½ års fængsel til 3 ½ års fængsel, når overgrebet sker ved vold eller under trusler om vold. Det er resultatet af justitsministerens lovforslag, som netop er vedtaget.  

Straffen forhøjes også for samleje med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, hvor den pågældende er ude afstand til at modsætte sig handlingen. Her bliver strafniveauet forhøjet fra 8 måneder til 14 måneders fængsel.

Justitsminister Søren Pind siger:

”Krænkende forbrydelser som voldtægt og overgreb mod børn bliver fremover straffet, så dommen i langt højere grad kommer til at afspejle forbrydelsens alvor. Det har fra starten været en prioritet for mig at sætte ind på voldtægtsområdet, både med hårdere straffe og bedre forhold for ofrene. Derfor er jeg glad for den brede opbakning til, at samfundets svar på disse overgreb bliver hårdere konsekvens og mere respekt for ofrene.”

I januar præsenterede justitsminister Søren Pind udspillet ”Respekt for voldtægtsofre”, som skal sætte klare rammer for politiets arbejde med voldtægtssager og sikre, at ofre for voldtægt mødes på en værdig og ordentlig måde.

Hårdere straffe for overgreb mod børn

Med lovforslaget skærper regeringen samtidig straffen for seksuelle overgreb mod børn. Også her hæves strafniveauet fra 2 ½ år til 3 ½ halvt års fængsel, hvis ikke der foreligger andre skærpende omstændigheder.

For at beskytte de børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, har regeringen med en lovændring for nyligt udvidet brugen af videoafhøring i sådanne sager. Videoafhøring er en særlig skånsom måde at afhøre børn på, så de skånes mod at vidne i retten og dermed mod yderligere traumatisering.

Lovforslaget om strafskærpelserne træder i kraft den 1. juli 2016.

Fakta:

Læs lovforslaget om strafskærpelse her.

Læs udspillet ”Respekt for voldtægtsofre” her.

Læs lovforslaget om videoafhøring her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top