Ungdomskriminaliteten falder fortsat | Justitsministeriet

Unge under 21 år bliver sjældnere dømt for overtrædelser af straffeloven end tidligere. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Siden 2005 er antallet af afgørelser om overtrædelser af straffeloven faldet med 45 % for de unge mellem 15 og 17 år. Tallet for personer mellem 18 og 20 år er faldet med 38 %, viser rapporten.

Ser man på voldsområdet, var der sidste år 57 % færre afgørelser i sager om vold i aldersgruppen 15 til 17 og 51 % færre blandt de 18-20-årige i forhold til 2005.

Generelt har kriminaliteten over de sidste ti år ændret karakter, så den ikke længere er meget præget af de unge, men nu i højere grad er præget af de unge voksne.

Rapporten peger også på, at det i langt større udstrækning er drenge, som begår kriminalitet, men at forskellen mellem drenge og piger er mindsket over årene.

 

Figur 1. Antal fældende strafferetlige afgørelser pr. 1.000 i aldersgrupper, 2005-2014:

Kriminalitet_alder2015

 

Læs hele rapporten ‘Kriminalitet og alder – Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014’.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top