Udvalg skal modernisere reglerne for de almene fonde | Justitsministeriet

Justitsminister Nick Hækkerup nedsætter et udvalg, der skal se på en gennemgribende revision af fondsloven med henblik på at understøtte fondenes arbejde og skabe den fornødne kontrol med området. Udvalget skal bl.a. se på behovet for et fondsregister til styrkelse af kontrollen med fondene til brug for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Fondsområdet har undergået en omfattende udvikling, men lovgivningen for de almene fonde har ikke fulgt med tiden. Derfor nedsætter justitsminister Nick Hækkerup nu et udvalg, der skal se på en gennemgribende revision af fondsloven. Udvalget sammensættes af en bred kreds af interessenter og relevante fagministerier og forventes at afslutte sit arbejde inden udgangen af 2022.   Justitsminister Nick Hækkerup udtaler: ”De almene fonde spiller en stor rolle i samfundet og uddeler hvert år adskillige milliarder kroner til gode formål. Derfor skal vi naturligvis sikre tidssvarende og gode rammer for fondenes arbejde, så fondene fortsat kan støtte f.eks. forskning og velgørenhed bedst muligt. I efteråret tog vi første skridt med ændring af anbringelsesbekendtgørelsen, som sikrede en øget fleksibilitet i forhold til fondenes investering af midler og dermed mulighederne for at sikre et afkast. Nu er vi klar til næste skridt, som omfatter en modernisering og fremtidssikring af fondsloven.  I arbejdet skal det bl.a. også overvejes, om der skal oprettes et fondsregister til styrkelse af kontrollen med fondene, så det i højere grad sikres, at fondene ikke anvendes til f.eks. hvidvask og terrorfinansiering. Derfor nedsætter jeg nu et udvalg af sagkyndige eksperter og interessenter på fondsområdet, der skal se på en gennemgribende revision af reglerne med henblik på at understøtte fondenes arbejde og sikre tidssvarende rammer for kontrollen med området.”   Udvalget har fået følgende sammensætning: Professor Rasmus Kristian Feldthusen (formand) Professor Linda Nielsen indstillet af Danske Universiteter Sekretariatschef Jette Schmidt Lund indstillet af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation Kontorchef Søren Corfixsen Whitt indstillet af Erhvervsstyrelsen Chefkonsulent Katrine Bytofte Schultz-Pedersen indstillet af Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen indstillet af Finans Danmark Executive Director Kim Nøhr Skibsted indstillet af Dansk Industri Advokat Marianne Philip indstillet af Dansk Erhverv Direktør Lars Hansen indstillet af Fondenes Videnscenter Advokat Lars Bunch indstillet af Advokatsamfundet og Danske Advokater Faglig direktør Camilla Hesselby indstillet af Danske Revisorer Chefkonsulent Anders Vogelsang indstillet af PET Kontorchef Sigrid Dahlerup indstillet af Erhvervsministeriet Souschef Jacob Guldborg Rasmussen indstillet af Justitsministeriets departement Fuldmægtig Jon Ahlberg indstillet af Finansministeriet Kontorchef Birthe Jespersen indstillet af Civilstyrelsen   Udvalgets sekretariatsfunktion varetages af Justitsministeriets departement og Civilstyrelsen. Udvalgets kommissorium kan ses her.   Baggrund: Fondslovgivningen, som regulerer de ikke-erhvervsdrivende fonde (almene fonde), bygger grundlæggende på en hovedlov, som trådte i kraft i 1985, og Justitsministeriets betænkning om fonde fra 1982. Fondsområdet er imidlertid undergået en omfattende udvikling, siden udvalget afgav sin betænkning, og der er fra flere sider peget på behovet for, at fondslovgivningen revideres. PET har eksempelvis i sin nationale risikovurdering af terrorfinansiering på området for non profit-organisationer (NPO’er) fra januar 2020 anført, at området udgør et højrisikoområde, som bør adresseres i forbindelse med en revision af fondslovgivningen. Det er således behov for en styrkelse af tilsynet og kontrollen med de almene fonde, så det i højere grad sikres, at fondene ikke anvendes til f.eks. hvidvask og terrorfinansiering. Flere fondsbestyrelser har desuden efterspurgt ændringer af fondslovgivningen, som bl.a. er aktualiseret af det nuværende lavrentemiljø, der navnlig for mindre fonde har gjort det svært at opretholde et tilfredsstillende afkast til brug for uddelinger, særligt efter at administrationsomkostninger mv.  er betalt. I lyset heraf vil det blive overvejet om reglerne for sammenlægning og opløsning af fonde er for restriktive og der vil blive set på muligheden for at etablere administrationsfællesskaber for at nedbringe omkostningerne for fondene. Udvalget er sammensat af en bred kreds af interessenter og relevante fagministerier, som skal gennemgå de gældende regler og afdække behovet for ændring og modernisering af lovgivningen. Udvalget er blevet bedt om at udarbejde et lovudkast med bemærkninger og forventes så vidt muligt at afslutte sit arbejde inden udgangen af 2022.

Justitsminister Nick Hækkerup nedsætter et udvalg, der skal se på en gennemgribende revision af fondsloven med henblik på at understøtte fondenes arbejde og skabe den fornødne kontrol med området. Udvalget skal bl.a. se på behovet for et fondsregister til styrkelse af kontrollen med fondene til brug for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Fondsområdet har undergået en omfattende udvikling, men lovgivningen for de almene fonde har ikke fulgt med tiden. Derfor nedsætter justitsminister Nick Hækkerup nu et udvalg, der skal se på en gennemgribende revision af fondsloven. Udvalget sammensættes af en bred kreds af interessenter og relevante fagministerier og forventes at afslutte sit arbejde inden udgangen af 2022.

 

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”De almene fonde spiller en stor rolle i samfundet og uddeler hvert år adskillige milliarder kroner til gode formål. Derfor skal vi naturligvis sikre tidssvarende og gode rammer for fondenes arbejde, så fondene fortsat kan støtte f.eks. forskning og velgørenhed bedst muligt. I efteråret tog vi første skridt med ændring af anbringelsesbekendtgørelsen, som sikrede en øget fleksibilitet i forhold til fondenes investering af midler og dermed mulighederne for at sikre et afkast. Nu er vi klar til næste skridt, som omfatter en modernisering og fremtidssikring af fondsloven.  I arbejdet skal det bl.a. også overvejes, om der skal oprettes et fondsregister til styrkelse af kontrollen med fondene, så det i højere grad sikres, at fondene ikke anvendes til f.eks. hvidvask og terrorfinansiering. Derfor nedsætter jeg nu et udvalg af sagkyndige eksperter og interessenter på fondsområdet, der skal se på en gennemgribende revision af reglerne med henblik på at understøtte fondenes arbejde og sikre tidssvarende rammer for kontrollen med området.

 

Udvalget har fået følgende sammensætning:

 • Professor Rasmus Kristian Feldthusen (formand)
 • Professor Linda Nielsen indstillet af Danske Universiteter
 • Sekretariatschef Jette Schmidt Lund indstillet af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation
 • Kontorchef Søren Corfixsen Whitt indstillet af Erhvervsstyrelsen
 • Chefkonsulent Katrine Bytofte Schultz-Pedersen indstillet af Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet
 • Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen indstillet af Finans Danmark
 • Executive Director Kim Nøhr Skibsted indstillet af Dansk Industri
 • Advokat Marianne Philip indstillet af Dansk Erhverv
 • Direktør Lars Hansen indstillet af Fondenes Videnscenter
 • Advokat Lars Bunch indstillet af Advokatsamfundet og Danske Advokater
 • Faglig direktør Camilla Hesselby indstillet af Danske Revisorer
 • Chefkonsulent Anders Vogelsang indstillet af PET
 • Kontorchef Sigrid Dahlerup indstillet af Erhvervsministeriet
 • Souschef Jacob Guldborg Rasmussen indstillet af Justitsministeriets departement
 • Fuldmægtig Jon Ahlberg indstillet af Finansministeriet
 • Kontorchef Birthe Jespersen indstillet af Civilstyrelsen

 

Udvalgets sekretariatsfunktion varetages af Justitsministeriets departement og Civilstyrelsen.

Udvalgets kommissorium kan ses her.

 

Baggrund:

Fondslovgivningen, som regulerer de ikke-erhvervsdrivende fonde (almene fonde), bygger grundlæggende på en hovedlov, som trådte i kraft i 1985, og Justitsministeriets betænkning om fonde fra 1982. Fondsområdet er imidlertid undergået en omfattende udvikling, siden udvalget afgav sin betænkning, og der er fra flere sider peget på behovet for, at fondslovgivningen revideres.

PET har eksempelvis i sin nationale risikovurdering af terrorfinansiering på området for non profit-organisationer (NPO’er) fra januar 2020 anført, at området udgør et højrisikoområde, som bør adresseres i forbindelse med en revision af fondslovgivningen. Det er således behov for en styrkelse af tilsynet og kontrollen med de almene fonde, så det i højere grad sikres, at fondene ikke anvendes til f.eks. hvidvask og terrorfinansiering.

Flere fondsbestyrelser har desuden efterspurgt ændringer af fondslovgivningen, som bl.a. er aktualiseret af det nuværende lavrentemiljø, der navnlig for mindre fonde har gjort det svært at opretholde et tilfredsstillende afkast til brug for uddelinger, særligt efter at administrationsomkostninger mv.  er betalt. I lyset heraf vil det blive overvejet om reglerne for sammenlægning og opløsning af fonde er for restriktive og der vil blive set på muligheden for at etablere administrationsfællesskaber for at nedbringe omkostningerne for fondene.

Udvalget er sammensat af en bred kreds af interessenter og relevante fagministerier, som skal gennemgå de gældende regler og afdække behovet for ændring og modernisering af lovgivningen.

Udvalget er blevet bedt om at udarbejde et lovudkast med bemærkninger og forventes så vidt muligt at afslutte sit arbejde inden udgangen af 2022.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top