Samlet blå blok bag ny forenklet knivlov | Justitsministeriet

En samlet blå blok er nu enige om at skabe en helt ny knivlov, hvor kursen skærpes over for knive i nattelivet, men hvor reglerne samtidigt lempes for almindelige mennesker, så man kan tage på jagt eller fisketur uden at bekymre sig om at overtræde loven.

Justitsminister Søren Pind er nu klar med den nye knivlov, som han varslede i sommer.

Der har igennem længere tid været kritik af, at de nuværende regler på nogle punkter kriminaliserer besiddelsen af ”fornuftige” knive, som er særligt velegnede til brug ved bl.a. jagt og fiskeri, mens andre farlige knive er tilladte at bære alle steder, også i nattelivet. Samtidig er reglerne blevet kritiseret for, at det i praksis kan være svært at fastslå, om en kniv er ulovlig. 

Derfor er justitsministeren blevet enig med de andre partier i blå blok om en ny knivlov, som på den ene side lemper reglerne for almindelige menneskers brug af knive til dagligdags formål og på den anden side skærper kursen for at forebygge knivvold i bl.a. nattelivet.

 

Justitsminister Søren Pind udtaler:

”Med forslaget strammer vi reglerne i forhold til knive, vi ikke vil have. Det handler om knivene i nattelivet og i de kriminelle miljøer. Samtidig lemper vi reglerne for almindelige menneskers brug af knive til fornuftige formål. Almindelige mennesker skal kunne tage en fornuftig kniv med på jagt eller fisketur uden at bekymre sig om at overtræde lovgivningen. Det er vigtigt for os, at reglerne giver mening – og det gør de ikke i dag.”

 

Forslaget indebærer en ny og forenklet lovgivning om knive, og reglerne om knive samles i en ny og selvstændig knivlov. Det vil sikre bedre overskuelighed og gennemsigtighed for borgere, foreninger mv.

 

Den nye knivlov lægger op til:

·         at enhåndsbetjente foldeknive ikke længere kategoriseres som særligt farlige knive, som det altid er forbudte at besidde,

·         at princippet om, at knive kun må bæres på offentlige steder mv., når der er et anerkendelsesværdigt formål, udvides til at omfatte alle knive bortset fra særligt farlige knive, som fortsat er helt forbudte, og

·         at straffen for voldsdømte mv., som bærer kniv under skærpende omstændigheder, f.eks. i nattelivet, skærpes markant. 

 

Når forbuddet mod enhåndsbetjente foldeknive foreslås ophævet skyldes det, at forbuddet rammer helt almindelige knive, som er egnede til bl.a. jagt og fiskeri. Desuden er reglerne uklare, hvilket gør det vanskeligt for borgerne at fastslå, om en bestemt kniv er ulovlig.

 

Strammere kurs over for knive i nattelivet

De nuværende regler betyder, at man på offentlige steder må bære visse foldeknive med en klingelængde på højst 7 cm. Det har vist sig at være et problem, fordi der i nattelivet og kriminelle miljøer florerer en række farlige knive, som bevidst er udformet med henblik på at omgå særreglen om mindre foldeknive. Knivene, der bl.a. går under betegnelsen ”gadelovlige taktiske foldeknive”, er ofte udformet med inspiration fra kampsport. Disse knive kan – som konsekvens af undtagelsesreglen om visse mindre foldeknive – i dag lovligt bæres i nattelivet og f.eks. af rockere- og bandemedlemmer på gaden. Det er baggrunden for, at blå blok ønsker at skærpe reglerne, så man altid skal have anerkendelsesværdigt formål med at bære en kniv på offentlige steder.

Det er ikke hensigten med forslaget at forbyde anvendelsen af små foldeknive til fredelige og fornuftige daglige praktiske gøremål, og det vil også fremover være muligt at medbringe en lommekniv på f.eks. en skovtur og bruge den til at skære frugt mv. Derimod vil der normalt aldrig være et anerkendelsesværdigt formål med at bære kniv – uanset knivens art og størrelse – til f.eks. større fodboldkampe eller i nattelivet på et diskotek eller et værtshus.

Som en del af en strammere kurs over for knive i nattelivet og kriminelle miljøer foreslås det samtidig, at straffen for personer, som bærer kniv under skærpende omstændigheder, og som tidligere er straffet for vold, trusler mv., skærpes markant. Det betyder, at straffen i førstegangstilfælde vil stige fra 7 dages fængsel til 40 dages fængsel.

 

Justitsminister Søren Pind udtaler:

”Vi ønsker at sende et klart signal om, at knive ikke har noget at gøre i nattelivet. Og vi ønsker at give politiet de redskaber, som de har brug for, for at lave en effektiv indsats mod knive i nattelivet og i de kriminelle miljøer. I realiteten indebærer reglerne et totalforbud mod knive i nattelivet. Der er ikke nogen god grund til at bære kniv på diskotek eller værtshus. Derudover foreslår vi en markant strafskærpelse, som vil kunne ramme voldskriminelle, som bærer kniv i f.eks. nattelivet.”

 

Udspillet er udarbejdet på baggrund af dialog med de væsentligste interessenter på området.

Lovforslaget forventes sendt i høring inden for kort tid.

 

Se mere

Her kan du finde informationsplancher om de nuværende og nye regler.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top