Rigspolitichef Thorkild Fogde genindtræder i tjenesten | Justitsministeriet

Forhørsledelsen har fundet, at rigspolitichef Thorkild Fogde ikke har begået nogen tjenesteforseelse. Thorkild Fogde genindtræder som rigspolitichef i dag.

Forhørsledelsen har afgivet sin beretning til justitsministeren i den tjenstlige undersøgelse mod rigspolitichef Thorkild Fogde som opfølgning på Minkkommissionens beretning. Forhørsledelsen konkluderer, at Thorkild Fogde ikke har begået nogen tjenesteforseelse.

Thorkild Fogde, der har været fritaget for tjeneste under sagen, kan dermed genindtræde i tjenesten.

Forhørsledelsens beretning kan i uddrag læses her.

Justitsminister Peter Hummelgaard udtaler i den anledning:

”Forhørsledelsen med tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen er nået frem til, at Thorkild Fogde ikke har begået nogen tjenesteforseelse. Jeg har naturligvis lagt forhørsledelsens konklusion til grund. Rigspolitichef Thorkild Fogde vil på den baggrund genindtræde i tjenesten.

Thorkild Fogde har ydet en enorm indsats for Danmark, ikke mindst gennem corona-krisen. Jeg glæder mig til samarbejdet med ham.”

Baggrund

Minkkommissionen afgav sin beretning til Folketingets Granskningsudvalg den 30. juni 2022.

Den daværende justitsminister besluttede som opfølgning herpå den 24. august 2022 på baggrund af rådgivning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som havde rådført sig med Kammeradvokaten, at indlede disciplinærforfølgning mod rigspolitichef Thorkild Fogde i form af et tjenstligt forhør. Rigspolitichefen blev fritaget fra tjenesten fra denne dato.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har med bistand fra Kammeradvokaten behandlet sagen om det tjenstlige forhør på justitsministerens vegne. Justitsministeriets departement har ikke været involveret i gennemførelsen af det tjenstlige forhør.

Det tjenstlige forhør er blevet gennemført af en forhørsledelse bestående af fhv. højesteretspræsident Thomas Rørdam (formand), landsdommer Annette Dellgren og landsdommer Jens Hartig Danielsen.

Thorkild Fogde genindtræder som rigspolitichef i dag, og Lene Frank genindtræder som politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top