Rigsadvokaten indstiller tiltalerejsning i sagen mod Claus Hjort Frederiksen | Justitsministeriet

Justitsministeriet har tirsdag eftermiddag modtaget en indstilling fra Rigsadvokaten om, at der rejses tiltale mod medlem af Folketinget Claus Hjort Frederiksen for overtrædelse af straffelovens § 109 om uberettiget videregivelse af højt klassificerede oplysninger.

Det følger af grundlovens § 57, 1. pkt., at intet medlem af Folketinget uden dettes samtykke kan tiltales eller underkastes fængsling af nogen art, medmindre vedkommende er grebet på fersk gerning.

Justitsministeren vil på den baggrund invitere Folketingets partier til at drøfte processen for Folketingets stillingtagen til eventuel ophævelse af Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet.  Disse drøftelser vil skulle gennemføres med respekt for sagens særlige karakter, herunder at der indgår højt klassificerede oplysninger i sagen.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top