Politisk flertal indgår aftale om initiativer mod digitale krænkelser | Justitsministeriet

Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige, Peter Skaarup (UFG) og Karina Adsbøl (UFG) har i dag indgået en aftale om 5 tiltag mod digitale krænkelser. Blandt de nye tiltag er en særskilt kriminalisering af grooming af børn og unge under 18 år.

Arbejdsgruppen om digitale krænkelser har nu afleveret sin rapport til justitsministeren, og anbefalingerne er blevet præsenteret for partierne. Partierne har på den baggrund indgået en aftale, som skal danne grundlag for et lovforslag, som fremsættes i næste folketingssamling.

Aftalen indeholder 5 tiltag:

  • En særskilt kriminalisering af grooming af personer under 18 år.
  • En udvidelse af den såkaldte ”skolelærerparagraf”, der forbyder seksuelle relationer med personer under 18 år, som er betroet gerningspersonen til undervisning, opdragelse e.l., til også at omfatte blufærdighedskrænkelse.
  • En udvidelse af straffelovens bestemmelse om andet seksuelt forhold end samleje til også at omfatte seksuelle handlinger, som gerningspersonen får den forurettede til at udføre på sig selv.
  • En modernisering af terminologien i straffeloven, så ”pornografisk” materiale ændres til ”seksuelt” materiale i de bestemmelser, der omhandler seksuelt materiale med personer under 18 år.
  • En undersøgelse af muligheden for at stille krav om aldersverificering ved brug af tjenester, der formidler sugardating.

Justitsminister Mattias Tesfaye siger:

“Vores aftale beskytter børn og unge bedre mod seksuelle krænkelser på internettet. Det er jeg meget glad for. Derudover får vi skærpet loven, så den bedre beskytter unge under 18 år mod at blive krænket af voksne, der udnytter deres position som for eksempel skolelærere eller plejeforældre. Jeg vil godt takke Børns Vilkår, Red Barnet og Digitalt Ansvar for at have bidraget så konstruktivt. Det har været meget nyttigt.”

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) siger:

Børn har ret til og krav på beskyttelse, og vi har længe presset på for især en digital opdatering af straffeloven i forhold til grooming, sextortion, hurtcore og sugardating. Selvom vi ikke når i mål med alt i dag, er aftalen et klart signal om, at børn skal beskyttes bedre mod overgreb både på nettet og i den fysiske verden. Især er vi glade for at grooming og sextortion nu kriminaliseres og at aldersbekræftelse overvejes.

Samira Nawa (Radikale Venstre) siger:

”Endelig følger vi vores naboer og gør grooming ulovligt i Danmark! Det har vi længe arbejdet for i Radikale Venstre, og jeg kan dårligt få armene ned over, at det nu lykkes. Seksuelle overgreb mod børn og unge er noget af det mest forfærdelige, der findes. Og det er den manipulation og det tillidsbrud, der leder op til overgrebet, også.”

Rosa Lund (Enhedslisten) siger:

Jeg er rigtig glad for, at vi med denne aftale sikrer, at børn er bedre beskyttet mod seksuelle overgreb. At grooming nu bliver selvstændigt kriminaliseret, er en måde at vise, at vi som samfund tager det alvorligt som forbrydelse.

Britt Bager (Konservative) siger:

”I det Konservative Folkeparti har vi længe ønsket en særskilt grooming-paragraf, og vi er derfor glade for den aftale, vi nu har indgået. Voksne mennesker, der har til hensigt at udnytte børn og unge, skal ikke have fri adgang til børneværelserne. Det sætter vi ind overfor nu. Internettet giver hele tiden pædofile og andre krænkere nye muligheder for at komme tæt på vores børn, og det kræver, at vi hele tiden opdaterer lovgivningen og tager de tiltag, der er behov for. Derfor er aftalen i dag nødvendig og tiltrængt.”

Pernille Vermund (Nye Borgerlige) siger:

For Nye Borgerlige er det helt centralt, at seksuelle overgreb mod børn ikke er straffri, alene fordi de foregår digitalt. Voksne, som manipulerer og opbygger en relation til et barn over nettet for senere at udsætte barnet for en seksuel krænkelse, skal kunne straffes. Vi skal beskytte børn og styrke tilliden mellem børn og voksne. Privatlivets fred skal respekteres – også på nettet.

Peter Skaarup (UFG) siger:

”Jeg støtter en øget og målrettet indsats mod digital grooming ud fra den dybfølte overbevisning, at alt for mange danske unge udsættes for overgreb af digital karakter af ældre personer, og at denne overgrebsproblematik har været overset alt for længe, hvorfor en særlig udspekuleret gruppe overgrebsmænd har haft mere eller mindre frit spil alt for længe. Det skal der sættes ind imod nu.”

Karina Adsbøl (UFG) siger:

Aftalen er et vigtigt skridt på vejen, når det kommer til at sikre vores børn og unge mod grooming og krænkelser online. Det er vigtigt, at lovgivningen følger med den digitale udvikling, vi ser i samfundet.

Johanne Schmidt Nielsen (Generalsekretær i Red Barnet) siger:

Det er en kæmpe sejr for børn og unge. Dansk lov kommer nu til at beskytte dem markant bedre mod seksuelle overgreb og krænkelser – også på nettet. Vi er så glade for, aftalepartierne har lyttet til Red Barnets forslag om blandt andet en selvstændig groomingparagraf. Nu kommer loven til at sætte en tyk streg under, at børn og unge, der har været udsat for overgreb, aldrig bærer et medansvar. Overgrebet er den voksnes skyld, og den voksne kan straffes for sine handlinger. Det er en principiel landvinding, som er voldsom vigtig.

Rasmus Kjeldahl (Direktør i Børns Vilkår) siger:

Aftalen er et vigtigt skridt for at kunne beskytte børn og unge bedre mod digitale overgreb. Vi har de seneste år hørt om og direkte fra modige unge, som har stået frem og fortalt, hvordan retssystemet ikke kunne beskytte dem, og hvilke konsekvenser, det resulterede i. Derfor støtter vi op om alle elementer i aftalen. Dog er vi fortsat bekymrede for, om politikerne kan sikre en model for aldersverificering, som effektivt beskytter børn og unge mod risikoen for grooming og overgreb.

Ask Hesby Krogh (Sekretariatschef i Digitalt Ansvar) siger:

”Vi er enormt glade for, at alle under 18 år bliver bedre beskyttet mod misbrug af deres tillid og overgreb. Vores liv er blevet digitale og derfor har vi brug for den samme beskyttelse på nettet, som vi kender fra gaden og i hjemmet. Det bidrager de fem tiltag med.

Baggrund

I forbindelse med flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, som blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige i december 2020, igangsatte aftalepartierne en undersøgelse af, om reglerne i straffeloven på området for digitale overgreb var tilstrækkelige.

Til det formål har en arbejdsgruppe bestående af Justitsministeriet, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, universiteterne, Dommerforeningen, Advokatsamfundet og Danske Advokater, Red Barnet, Digitalt Ansvar og Børns Vilkår nu afleveret sin rapport til justitsministeren. Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige, Peter Skaarup (UFG) og Karina Adsbøl (UFG) har på den baggrund indgået en aftale om, at anbefalingerne i rapporten skal danne grundlag for et lovforslag, som vil blive fremsat i den næste folketingssamling.

Læs aftaleteksten her.

Læs rapporten her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top