Nyt lovforslag: Samfundets mest udsatte borgere skal have en mere værdig behandling i mødet med det strafferetlige system | Justitsministeriet

Regeringen vil sikre en bedre og mere værdig behandling af samfundets allermest udsatte i mødet med bl.a. det strafferetlige system. Derfor har justitsministeren i dag sendt et lovforslag i høring, som bl.a. vil tydeliggøre, at politiet skal give et tiltalefrafald (advarsel) – i stedet for en bøde – til personer med stærk afhængighed af euforiserende stoffer.

Regeringen har den holdning, at et samfund i høj grad vurderes på, hvordan de allermest udsatte behandles. Og der findes en særlig gruppe af meget socialt udsatte borgere med meget stærk afhængighed af bl.a. euforiserende stoffer, der har behov for at blive mødt af en helt anden indsats, end de mødes med i dag. Som det fremgår af regeringsgrundlaget, ønsker regeringen at tage livtag med de svære dilemmaer – også dem, hvor løsningerne ikke kan findes med et snuptag – og lægge grundstenene til en ny politik for de allermest udsatte. En politik, hvor de mødes med værdighed og på en måde, hvor vi tager langt bedre hånd om dem, som har allermest behov for det.

Justitsministeren har derfor i dag sendt et lovforslag i høring, der vil tydeliggøre anvendelsen af lov om euforiserende stoffer over for den gruppe af særligt udsatte borgere. Det skal bl.a. fremgå tydeligt i loven, at politiet skal give et tiltalefrafald – i stedet for en bøde – når sociale forhold taler for det, og borgeren er stærkt afhængig af hårde euforiserende stoffer.

Derudover foreslås det at udvide den såkaldte ”fixerumsregel”. I dag indebærer reglen, at borgere med stærk afhængighed af hårde euforiserende stoffer ikke strafforfølges og ikke får konfiskeret stoffer til eget forbrug, hvis de befinder sig i eller i umiddelbar nærhed af et stofindtagelsesrum og er på vej til rummet for at indtage stofferne. Fremover skal strafforfølgning også undlades, selv om den pågældende ikke befinder sig i umiddelbar nærhed af et stofindtagelsesrum, hvis den pågældende er på vej til et stofindtagelsesrum for at indtage stofferne. Det område, der udgør den umiddelbare nærhed, vil fremover desuden skulle udpeges af politidirektørerne i de kredse, hvor der ligger stofindtagelsesrum. Det skal gøre det klart for borgere med stærk afhængighed, hvornår de befinder sig indenfor området.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Den hårde kurs mod den organiserede narkokriminalitet må ikke gå udover samfundets mest udsatte borgere. Derfor har jeg i dag sendt et lovforslag i høring, som bl.a. vil tydeliggøre, at politiet skal meddele et tiltalefrafald til de mest socialt udsatte borgere, der kæmper med stærk stofafhængighed, i stedet for en bøde. Det skal være med til at styrke deres muligheder for et bedre og mere værdigt liv.

Læs lovforslaget her.

Baggrund

Efter lov om euforiserende stoffer gælder der allerede i dag særlige regler for gruppen af særligt udsatte borgere med svær stofafhængighed. De vil således kunne meddeles en advarsel for besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug, når sociale forhold taler for at meddele en advarsel, og besiddelsen af stoffet er udslag af en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af hårde euforiserende stoffer.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan efter ansøgning fra en kommune give tilladelse til at etablere og drive stofindtagelsesrum, som er målrettet personer på 18 år eller derover med en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer, dvs. personer som hører til blandt de mest udsatte borgere. Der drives i alt fem stofindtagelsesrum i fire kommuner; Københavns, Aarhus, Odense og Vejle kommuner. Det er forudsat, at besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug i og i umiddelbar nærhed af et stofindtagelsesrum i praksis ikke forfølges af politiet, hvis den pågældende person tilhører målgruppen.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 30 12 63 46
Back to top