Nyt forslag skal sikre færre sager med strafnedsættelse | Justitsministeriet

Lang sagsbehandlingstid ved domstolene skal i mindre grad kunne udløse strafnedsættelse. Det er formålet med et lovforslag, justitsministeren har sendt i høring. Lovforslaget gennemfører dele af den flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden, der blev indgået i december 2020.

Hvis sager ved domstolene i dag trækker ud, kan det ifølge straffeloven være en formildende omstændighed og dermed give gerningsmanden en strafnedsættelse, hvilket i praksis forkorter gerningsmandens straf. Retten i Kolding har eksempelvis ved en gennemgang af straffedomme tidligere i år undersøgt, hvor ofte en bøde- eller fængselsstraf formildes eller bortfalder som følge af, at sagsbehandlingstiden har været for lang. For perioden 1. januar til 5. maj 2021 skete dette i 67 af 616 domme. Det svarer til ca. 11 pct. af sagerne.

Strafnedsættelse på grund af lang sagsbehandlingstid – særligt i sager om alvorlig kriminalitet – udfordrer tilliden til retssystemet og er urimeligt i forhold til ofrene. Derfor har justitsminister Nick Hækkerup i dag sendt et lovforslag i høring, der bl.a. skal være med til at begrænse brugen af strafnedsættelse pga. lang sagsbehandlingstid ved domstolene og dermed sikre færre sager, hvor dømte kriminelle modtager en kortere straf på grund af lang sagsbehandlingstid.

 

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Strafnedsættelse til kriminelle er dybt krænkende – ikke blot over for retssystemet – men også over for ofrene, som først kan opleve, at en straffesag trækker ud i måneder eller måske år, og herefter kan opleve, at gerningsmanden får nedsat sin straf af samme grund. Derfor vil vi med lovforslaget gøre det klart, at strafnedsættelse kun skal bruges i de tilfælde, hvor sagsbehandlingstiden udgør en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er derfor min forventning, at vi med lovforslaget vil se færre eksempler på strafnedsættelse pga. lang sagsbehandlingstid.

I min optik er strafnedsættelse dog et symptom på et mere grundlæggende problem, nemlig for lange sagsbehandlingstider hos politiet og anklagemyndigheden, og det problem løser vi ikke med lovforslaget. Det er vi i gang med at løse med andre tiltag. Derfor har vi med den seneste flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden bl.a. afsat omkring 310 ekstra årsværk til straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden for at nedbringe de store sagsbunker og dermed gøre det endnu vanskeligere at give strafnedsættelse til gerningsmanden pga. lang sagsbehandlingstid”.

 

Det er ikke muligt inden for rammerne af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fuldstændigt at afskaffe brugen af strafnedsættelse som kompensation for lang sagsbehandlingstid, uden at der indføres en anden form for kompensation til gerningsmanden, f.eks. økonomisk godtgørelse. Denne vej ønsker regeringen ikke at gå. Domstolene har i dag mulighed for at give strafnedsættelse pga. lang sagsbehandlingstid, selvom dette ikke er påkrævet efter Menneskerettighedskonventionen. Med den foreslåede ordning gøres det klart, at der alene vil kunne gives strafnedsættelse på grund af lang sagsbehandlingstid, hvis domstolene i den enkelte sag har vurderet, at konventionen faktisk kræver, at der gives strafnedsættelse. Den foreslåede ordning vil kunne finde anvendelse i alle typer af straffesager.

Lovforslaget er sendt i høring og forventes at blive fremsat i oktober måned.

Læs lovforslaget her.

Læs flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden her

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top