Nye tal: Drab i kriminelle miljøer dominerer drabsstatistikken i Danmark | Justitsministeriet

53 ud af 223 drab begået i perioden 2017-2021 er sket i et kriminelt miljø, viser nye tal fra Justitsministeriet. Det svarer til 24 pct. af alle drab, der er begået i Danmark i undersøgelsesperioden. I godt fire ud af ti drab i Danmark har gerningspersonen anvendt en skarp genstand som f.eks. en kniv. Justitsminister Peter Hummelgaard forventer i foråret at fremsætte et lovforslag, der bl.a. vil skærpe straffen for ulovlig besiddelse af kniv.

Nye tal fra Justitsministeriet viser, at drab i kriminelle miljøer er den hyppigst forekommende enkeltstående drabstype i Danmark i perioden 2017-2021. Drab i kriminelle miljøer omfatter drab, som relaterer sig til rocker- og bandekonflikter, organiseret kriminalitet og/eller narkotikamarkedet, herunder handel mv. I perioden 2017-2021 blev der begået 6 til 17 drab i kriminelle miljøer årligt.

Undersøgelsen viser bl.a., at det samlet set er 74 pct. af alle drab i kriminelle miljøer, der er begået i det offentlige rum. I 42 pct. af drabene er der indikation eller sikre tegn på, at drabet var planlagt. Undersøgelsen viser også, at drabene ofte er motiveret af konflikter vedrørende økonomi og narkotika samt hævn f.eks. for noget, som offeret eller offerets gruppering har gjort.

Derudover viser undersøgelsen, at otte ud af ti gerningspersoner, der har begået drab i kriminelle miljøer, tidligere er dømt for overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserede stoffer og/eller lov om våben og eksplosivstoffer. I flere af sagerne er der mere end én gerningsperson, og gerningspersonerne bruger oftest skydevåben (i 64 pct. af drabene) eller skarpe genstande (i 23 pct. af drabene), herunder kniv. Justitsministeren forventer at fremsætte et lovforslag i løbet af foråret, som bl.a. skal sikre tryggere rammer for besiddelse af våben. Det skal bl.a. sikres, at personer der har begået visse grove lovovertrædelser obligatorisk afskæres fra at kunne få eller opretholde våbentilladelse til skydevåben. Justitsministeren vil desuden, som led i bandepakken, fremsætte et lovforslag, der bl.a. vil skærpe straffen for ulovlig besiddelse af kniv.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Det er en helt central prioritet for regeringen at slå hårdt ned på organiseret kriminalitet, herunder rocker- og bandekriminalitet. Tallene viser, at de fleste drab i kriminelle miljøer er begået i det offentlige rum, og at der i langt de fleste tilfælde er anvendt et våben, f.eks. en kniv. Tallene vidner endnu en gang om den fuldstændigt afstumpede adfærd, som banderne har.

I november 2023 indgik regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier en ny bandepakke, som bl.a. indebærer, at man vil slå hårdere ned på bandernes ulovlige våbenbrug. Jeg forventer i foråret at fremsætte et lovforslag, som bl.a. vil fordoble straffen for ulovlig besiddelse af kniv. For det skal være trygt at færdes på gaden i Danmark.

Fakta

Justitsministeriet har kortlagt alle drab begået i Danmark i perioden 2017-2021 og indsamlet en lang række oplysninger om drabene.

Resultaterne præsenteres i rapporten ”Drab i Danmark 2017-2021”, som udkommer senere i januar.

I rapporten kortlægges antallet af drab og drabsraten (drab pr. 100.000 indbyggere) i Danmark samt omfanget af forskellige drabstyper. Derudover præsenteres en række opgørelser med oplysninger om forskellige karakteristika ved ofrene, de identificerede gerningspersoner og de nærmere omstændigheder ved drabene

Rapporten er baseret på oplysninger fra hovedsageligt udskrifter af dombøger og retsbøger samt fra politikredsene, som har foretaget manuelle gennemgange af relevant sagsmateriale i tilfælde af drab, hvor der (endnu) ikke er dømt en gerningsperson.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 30 12 63 46
Back to top