Nye regler styrker beskyttelsen af persondata i Europa | Justitsministeriet

En ny betænkning beskriver nu, hvordan nye regler fra EU om databeskyttelse kommer til at påvirke dansk lovgivning. De danske persondataregler vil i høj grad fortsætte som i dag, men fremover vil offentlige myndigheder bl.a. skulle ansætte en databeskyttelsesrådgiver, og hvis der sker brud på persondatasikkerheden, skal det indberettes. Regeringen vil til efteråret fremsætte et forslag til en ny persondatalov på baggrund af betænkningen.

Databeskyttelsen skal styrkes i Europa. Derfor besluttede EU-landene i april sidste år at indføre nye regler om databeskyttelse. Reglerne gælder for alle, som har oplysninger om personer, lige fra den lille tømrermesters personalefortegnelse i Excel til SKATs oplysninger om alle danskeres skatteforhold. I en ny betænkning beskriver Justitsministeriet nu, hvordan de nye regler skal forstås i Danmark, og hvilken betydning det har for den nuværende lovgivning.   

Overordnet set vil mange af de nuværende principper fortsætte. Så organisationer, virksomheder og offentlige myndigheder, som i dag følger persondataloven er rigtig godt på vej til at efterleve de nye regler, som får virkning fra den 25. maj 2018. Nogle af de nye elementer er bl.a.:

  • Databeskyttelsesrådgiver. Offentlige myndigheder og enkelte private virksomheder vil skulle udpege en såkaldt databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren skal understøtte, at den dataansvarlige overholder reglerne i forordningen.  
  • Indberetning af sikkerhedsbrud. Hvis der sker brud på sikkerheden, skal virksomheder og myndigheder indberette det til Datatilsynet.
  • Markant forhøjelse af strafferammerne for bøder, hvis virksomheder bryder reglerne.

 

Betænkningen er udformet i samarbejde med samtlige ministerier, Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med analysearbejdet har der også været afholdt to stormøder, hvor bl.a. projektets foreløbige overvejelser er blevet præsenteret.

Betænkningen giver svar på en lang række spørgsmål og vil samtidig danne grundlag for det videre arbejde med lovforslag og vejledninger. Der vil således i den kommende tid blive udsendt en række vejledninger om forståelsen af forordningen. Se planen for udarbejdelse af vejledninger nedenfor.

Regeringen vil på baggrund af betænkningen sende et lovforslag til en ny persondatalov i høring inden sommerferien. Lovforslaget forventes at blive fremsat i Folketinget til efteråret.

Justitsministeriet afholder et stormøde den 13. juni 2017 kl. 12-14 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, hvor de centrale konklusioner i betænkningen præsenteres.

Du kan tilmelde dig stormødet på [email protected] efter først-til-mølle-princippet.

 

Læs betænkning nr. 1565 om forordningen via links nedenfor.

Planen for vejledninger

Del I, bind 1

Del I, bind 2

Del II

Du kan bestille betænkningen her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top