Nye initiativer skal løfte kvaliteten i udvisningssager | Justitsministeriet

En undersøgelse i fire af landets politikredse viser, at der er behov for at styrke myndighedernes håndtering af udvisningssager. Rigsadvokaten har derfor udarbejdet otte nye initiativer, der skal sikre et generelt kvalitetsløft, og i den forbindelse forpligte alle landets politikredse til fremover at tage fat i statsadvokaten i de sager, hvor anklagemyndigheden ikke har fået medhold i sin påstand om udvisning.

Der har gennem de senere år været eksempler på sager, hvor byretten ikke har givet medhold i  udvisningsspørgsmålet, og hvor sagen burde have været prøvet i landsretten, men ikke er blevet det. Det ønsker regeringen, at der skal sættes fokus på.

Rigsadvokaten har nu udarbejdet en ny udvisningspakke, der skal sikre et kvalitetsløft i behandlingen af sager om udvisning og understrege, at udvisning er en integreret del af straffesagsbehandlingen. Med udvisningspakken skal alle landets politikredse forelægge udvisningssager for statsadvokaten i alle tilfælde, hvor anklagemyndigheden ikke har fået medhold i sin påstand om udvisning af en udenlandsk kriminel. Samtidig modtager landets anklagere nye værktøjer og målrettet uddannelse i forhold til udvisningssager, mens Rigsadvokaten sideløbende med udvisningspakken vil undersøge, om der er behov for yderligere initiativer.

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Kriminelle udlændinge har intet at gøre her i landet, og regeringens holdning er klar: Hvis der er grundlag for at udvise, så skal den mulighed prøves ved domstolene hver eneste gang. Og hvis der er grundlag for at anke byrettens afgørelse om ikke at udvise, så skal det ske. Derfor er det både godt og vigtigt, at Rigsadvokaten nu har udarbejdet en udvisningspakke, der bl.a. betyder, at alle landets politikredse fremover skal tage fat i statsadvokaten i de sager, hvor anklagemyndigheden ikke har fået medhold i sin påstand om udvisning. Der må ikke være nogen tvivl om, at alle muligheder er afprøvet. Det skal være med til at sikre, at kriminelle udlændinge udvises i videst muligt omfang og samtidig sende et klart signal om, at det får konsekvenser, hvis man begår kriminalitet i Danmark”.

 

Om udvisningspakken:

Udvisningspakken kommer på baggrund af, at Rigsadvokaten sammen med de regionale statsadvokater iværksatte en midlertidig målrettet forelæggelsesordning i fire politikredse på udvisningsområdet i 4. kvartal af 2021. Her skulle alle sager om udvisning, hvor anklagemyndigheden ikke i fuldt omfang fik medhold i udvisningspåstanden i byretten, forelægges for den regionale statsadvokat, som så skulle vurdere, om der var grundlag for at anke sagen til landsretten. Resultatet viste, at statsadvokaterne i næsten hver fjerde sag omgjorde politikredsens indstilling. Det vidner om, at der er plads til forbedringer i myndighedernes arbejde med udvisningssager og behov for en styrket indsats.

Hovedparten af initiativerne fra udvisningspakken forventes at være implementeret den 1. april, mens de resterende vil være implementeret inden sommeren 2022.

 

Læs hele udvisningspakken her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top