Ny teknologi skal hjælpe politiet i indsatsen mod seksuelt misbrug af børn | Justitsministeriet

En række partier blev i 2022 enige om, at politiet skulle gennemføre et forsøg med digitaliseret offergenkendelse til at identificere børn, der udsættes for seksuelt misbrug. Politiet vurderer på baggrund af forsøget, at teknologien bl.a. vil kunne løfte politiets efterforskning, og den vil derfor blive implementeret som et permanent hjælpeværktøj i politiets efterforskning i sager om seksuelt misbrug af børn.

I 2023 modtog dansk politi 10.287 underretninger om seksuelt misbrug af børn alene fra den amerikanske organisation National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) – en stigning fra 7.573 underretninger i 2022.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har i perioden januar-november 2023 gennemført et forsøg med digitaliseret offergenkendelse, som skal være med til at identificere børn og unge, der er ofre for seksuelt misbrug. NSK har til brug for forsøget udviklet en applikation med ansigtsgenkendelsesteknologi, som politiet har anvendt til at sammenholde billeder af et offer med billeder fra politiets billeddatabase eller med billedmateriale fra en konkret sag.

NSK vurderer på baggrund af forsøget, at teknologien vil kunne medføre et markant kvalitetsløft i arbejdet med at identificere ofre for seksuelt misbrug og øge muligheden for opklaring af sager, herunder bidrage til en hurtigere identifikation af offeret og øge sandsynligheden for at stoppe igangværende overgreb og videre distribution af materiale.

Ansigtsgenkendelsesteknologien vil derfor blive implementeret som et permanent værktøj i landets politikredse. Teknologien skal bruges som et hjælpeværktøj til at scanne materiale, og der vil blive foretaget en endelig identifikation og sammenkædning af sager af en efterforsker.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Seksuelt misbrug af børn er noget af det mest afskyelige og grusomme, der findes. Politiet gør i dag et stort stykke arbejde for at bekæmpe seksualforbrydelser på nettet, og vi skal hele tiden sikre, at politiet har de rette værktøjer. Jeg er derfor meget tilfreds med, at der nu iværksættes et arbejde, som skal gøre det muligt for politikredsene at bruge digital offergenkendelse til at identificere børn og unge under 18 år, der bliver udsat for seksuelt misbrug. Det er et vigtigt redskab i kampen for at beskytte vores børn og unge mod overgreb. 

Baggrund om forsøgsordningen

Den daværende regering (Socialdemokratiet) indgik i september 2022 en aftale med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige om en digital tryghedspakke, der skal gøre det tryggere at færdes på nettet. Som led i aftalen blev aftalepartierne enige om, at NSK skulle gennemføre et forsøg med digitaliseret offergenkendelse i sager om seksuelt misbrug af børn. Politiet vil sikre, at den fremtidige løsning også kan bruges på videomateriale.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 30 12 63 46
Back to top