Ny lov styrker borgernes ret til selvbestemmelse | Justitsministeriet

Borgerne får nu bedre mulighed for selv at bestemme over deres fremtidige personlige og økonomiske forhold. Det sker, når en ny ordning om fremtidsfuldmagter træder i kraft den 1. september 2017.

Som borger får man nu mulighed for selv at udpege en person til engang i fremtiden at tage over, hvis man på et tidspunkt mister evnen til selv at tage sig af sine personlige og økonomiske forhold.

Med den nye lov om fremtidsfuldmagter bliver det muligt at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter. På baggrund af fuldmagten får repræsentanten mulighed for at træffe beslutninger om for eksempel bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg.

Det kan blive relevant, hvis man for eksempel på grund af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere selv er i stand til at varetage disse forhold.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Med loven får borgerne nu den tryghed, der ligger i, at man i god tid kan afklare, hvad der skal se, hvis man for eksempel rammes af en demenssygdom, som vi desværre ser stadigt flere danskere blive det. Muligheden for at sikre sig kan gøre nogle ofte vanskelige situationer i livet mere trygge.” 

En fremtidsfuldmagt skal oprettes i et nyt register gennem en digital selvbetjeningsløsning på Tinglysningsrettens internetportal. For at sikre at man som fuldmagtsgiver er i stand til at oprette fuldmagten og ikke er under pres eller tvang fra andre, skal man bagefter vedkende sig fuldmagten over for en notar. Derefter er fremtidsfuldmagten gyldig, men inaktiv, indtil der kan blive behov for at sætte den i kraft.

Når fremtidsfuldmagten er sat i kraft, vil Statsforvaltningen kunne gribe ind, hvis man bliver opmærksom på forhold, der kan være i modstrid med fuldmagtgiverens interesser. 

Læs mere på jm.dk, på Borger.dk eller på Statsforvaltningens hjemmeside 

Fremtidsfuldmagterne kan oprettes i Fremtidsfuldmagtsregistret. Du kan finde den digitale selvbetjeningsløsning på www.tinglysning.dk

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top