Ny fælles dansk handlingsplan for sikkerhed for journalister | Justitsministeriet

Journalister skal trygt kunne arbejde uden at blive truet eller udsat for chikane. Derfor er Dansk Journalistforbund, Danske Medier, International Media Support, UNESCO Danmark, Justitsministeriet og Kulturministeriet blevet enige om en ny fælles dansk handlingsplan for sikkerhed for journalister, som bl.a. vil styrke indberetning af sager og monitorering af overgreb.

Chikane, hadefulde ytringer og trusler. Det er desværre blevet en del af hverdagen for flere journalister. Gennem de seneste år er der sket markante forandringer for medierne og journalistikken verden over – senest med krigen i Ukraine, der har understreget journalisters udsathed i deres rapportering fra fronten.

I Danmark oplevede en journalist fra Radio4 at modtage dødstrusler over tjenesten Mobile Pay. Journalisten anmeldte det til politiet, og den pågældende person modtog en dom på 30 dages fængsel.

Sagen er kun én blandt flere, hvor danske journalister udsættes for trusler og chikane.

En opgørelse fra Dansk Journalistforbund viste forrige år, at digital chikane er blevet et arbejdsvilkår for alt for mange journalister, men indtil nu har der ikke været en systematiseret indsats for at kortlægge problemets omfang. Dermed har der heller ikke været grundlag for at forstå, hvordan vi som samfund bedst imødekommer journalisternes nye virkelighed.

Derfor er Dansk Journalistforbund, Danske Medier, IMS (International Media Support), UNESCO Danmark, Justitsministeriet og Kulturministeriet nu gået sammen om en ny fælles handlingsplan, som skal bidrage til øget sikkerhed for journalister. Handlingsplanen indeholder fire konkrete handlingspunkter og tager udgangspunkt i Europarådets anbefalinger til beskyttelse af medier og journalister samt FN’s handlingsplan for journalisters sikkerhed og bekæmpelse af straffrihed.

  1. Monitorering af overgreb
  2. Opfølgning på indberetninger
  3. Dialog mellem alle relevante parter
  4. Kontakt med øvrige lande om erfaringsudveksling og initiativer

Læs handlingsplanen her.

Har du eller dit medie oplevet trusler eller chikane? Indrapporter det på: [email protected]

Justitsminister Mattias Tesfaye:

”Journalister varetager en samfundskritisk opgave og skal naturligvis kunne arbejde uden frygt for chikane og trusler. Desværre har vi netop set eksempler på chikane og sågar trusler mod journalister, og det udfordrer trygheden for journalister og sætter vores ytringsfrihed under pres. Derfor er vi nu i fællesskab klar med en handlingsplan for et mere sikkert miljø for journalister. Vi gør det bl.a. lettere for journalister at indberette trusler og chikane og vil fremover i højere grad monitorere og overvåge overgreb for at sikre, at vi er på forkant, hvis der skulle være behov for yderligere indsatser.”

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen:

”Den frie presse er afgørende for vores demokrati. Vi er som et frit åbent samfund helt afhængige af vores frie medier og ikke mindst journalister. Derfor skal journalister kunne føle sig trygge i deres arbejde. Vi har set flere eksempler på chikane af journalister herhjemme, og det er uacceptabelt. Med den handlingsplan, vi er blevet enige med branchen om, viser vi, at vi står sammen om at følge op på overgreb og holde øje med situationen, så vi kan reagere, hvis det viser sig nødvendigt.”

Tine Johansen, Dansk Journalistforbund:

“Journalisters arbejde er vigtigt for vores demokratiske samfund. Desværre er især udsendte reportere i krigsramte lande og journalister, der tager følsomme emner op eller kommer tæt på kriminalitet særligt udsat for trusler og chikane. Vi må ikke acceptere, at det er vilkårene for at gøre sit arbejde som journalist, og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at forbedre sikkerhed og tryghed for vores journalister.

Det må ikke være besværligt eller en bureaukratisk tung proces at indberette et overfald eller tilsvininger. Handlingsplanen for sikkerhed skal bidrage til at gøre indberetningen lettere og kortlægge overgreb og trusler. På den måde får vi et løbende overblik, der samtidig forhåbentligt gør det nemmere for journalister at få den nødvendige hjælp og føle sig mere trygge i deres arbejde.”

Mads Brandstrup, adm. direktør i Danske Medier:

“Vores demokrati er udfordret fra flere sider: Krig, techgiganter, cybertrusler, hacking og fake news. Det betyder, at journalister og medier arbejder under større pres i en stadig mere kompleks verden, som de skal berette om. Samtidig bringer sociale medier og vores digitale verden en ny kanal for hadefulde ytringer og trusler rettet mod journalister, som er svære at styre og kontrollere. Det må ikke være ensbetydende med, at flere journalister er utrygge eller føler sig overset, hvis de udsættes for trusler eller chikane i deres arbejde. Vi skal passe på vores journalister, og det skal handlingsplanen bakke op om med konkrete initiativer, der skal styrke deres sikkerhed.

Handlingsplanen giver os et nødvendigt overblik, så vi i branchen er opdateret på udviklingen for trusler og chikane. I den forbindelse er en del af indsatsen, at vi skal være i løbende dialog med andre lande om deres oplevelser og tiltag, så vi sammen kan blive klogere og styrke sikkerheden for journalisterne. Jeg er meget glad for, at justitsminister Mattias Tesfaye og regeringen støtter op om dette vigtige arbejde.”

Jesper Højberg, IMS (International Media Support):

”Det er meget positivt, at Danmark nu også får en handlingsplan for journalisters sikkerhed, som i sandhed er et globalt problem. Ingen kan løse den udfordring alene, heller ikke internt i et land – alle aktører, fra medier til myndigheder, har en rolle og et ansvar. Danmark kan være en inspiration for andre, ligesom der er erfaringer fra andre lande, Danmark kan lære af. Vi skal gerne være et foregangsland.”

Mogens Blicher Bjerregård, European Federation of Journalists:

“Vold og overgreb mod journalister er i Europa steget dramatisk det seneste år. Antallet af overgreb var i 2021 40 procent højere end året før. Derfor er det helt afgørende, at staterne tager ansvar, og det gør de blandt andet gennem nationale handlingsplaner, hvor myndighederne forpligter sig til at følge op på overgreb. Det er vigtigt i Danmark, men også vigtigt, at vi med en dansk handlingsplan viser en vej for det.”

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top