Ny dansk dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol | Justitsministeriet

Europarådets Parlamentariske Forsamling har den 24. januar 2023 valgt højesteretsdommer Anne Louise Haahr Bormann som ny dansk dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Anne Louise Haahr Bormann, der i dag er dommer ved Højesteret, er blevet valgt som ny dansk dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dommere ved Menneskerettighedsdomstolen vælges for en periode på ni år og kan ikke genvælges. Anne Louise Haahr Bormann afløser den nuværende danske dommer Jon Fridrik Kjølbro, hvis mandatperiode udløber den 31. marts 2023.

Valget er sket på grundlag af en liste over tre kandidater, som den daværende regering sendte til Europarådets Parlamentariske Forsamling den 1. december 2022. Listen var udarbejdet efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger mv., som forinden havde afholdt samtaler med en række ansøgere til stillingen.

Baggrund

Mandatet for den danske dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udløber den 31. marts 2023. Europarådets Parlamentariske Forsamling anmodede på den baggrund den daværende regering om at sende en liste over tre kandidater til den danske dommerstilling ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger mv., som er et uafhængigt råd, skal afgive indstilling til regeringen om udpegning af kandidater til stillinger som dansk dommer ved EU-Domstolen, Retten og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol samt som generaladvokat ved EU-Domstolen. Rådet har i den forbindelse til opgave at gennemgå indkomne ansøgninger og afholde samtaler med kvalificerede ansøgere med henblik på at vurdere deres kvalifikationer. Rådets fem medlemmer er udpeget efter indstilling fra Højesterets præsident, præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, Advokatrådet, Udenrigsministeriet samt Justitsministeriet.

Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger mv. afholdt samtaler med en række ansøgere og afgav efterfølgende indstilling til regeringen. På grundlag af indstillingen sendte den daværende regering den 1. december 2022 en liste over tre kandidater til Europarådets Parlamentariske Forsamling.

I henhold til artikel 22 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention vælges den enkelte dommer fra hvert medlemsland af Den Parlamentariske Forsamling ved flertal på grundlag af en liste over tre kandidater, der er opstillet af det pågældende medlemsland. Dommere vælges for en periode på ni år og kan ikke genvælges, jf. artikel 23 i konventionen.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top