Nu starter de politiske forhandlinger om styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne | Justitsministeriet

Justitsminister Peter Hummelgaard har som led i en revision af PET-loven, og som opfølgning på regeringens aftale med SF om styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) og undersøgelse af visse konkrete sager, indkaldt Folketingets partier til sættemøde om de kommende forhandlinger.

På dagens møde vil ministeren blandt andet præsentere de overordnede temaer for de kommende forhandlinger om en styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Det drejer sig blandt andet om sammensætningen af tilsynet og udvidelse af tilsynets kompetence samt muligheden for, at Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne fremover i ekstraordinære situationer skal kunne anmode det nye tilsyn om at undersøge konkrete sager eller sagsforløb, problemstillinger mv.

 

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Det er afgørende for danskernes sikkerhed, at vi har effektive efterretningstjenester, som kan bekæmpe de kræfter, der vil os det ondt, og som har befolkningens tillid. Tjenesterne er dybt afhængige af, at deres arbejde og deres arbejdsmetoder ikke kompromitteres. Derfor er det vigtigt med et stærkt og uafhængigt tilsyn, der kan sikre hensynet til den fornødne kontrol såvel som det forhold, at ikke alle oplysninger vedrørende vores efterretningstjenesters arbejde kan lægges frem i offentligheden.

Jeg er glad for, at regeringen i december indgik en aftale med SF om de overordnede rammer for det kommende arbejde med at styrke Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Det er samtidig min klare overbevisning, at den bedste måde at styrke tilliden til efterretningstjenesterne er ved så vidt muligt at indgå en bred politisk aftale, der kan være med til at sikre, at der skabes ro om vores efterretningstjenesters virke. 

 

Regeringen forventer, at de politiske forhandlinger afvikles, så der i videst muligt omfang kan fremsættes lovforslag i denne folketingssamling.

Læs regeringens og SF’s ’Aftale om styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne og undersøgelse af visse konkrete sager’ her.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top