Nu iværksættes målrettet logning | Justitsministeriet

Fra og med den 28. juni 2022 forpligtes teleudbydere til at foretage målrettet geografisk logning af trafikdata. Udbyderne vil skulle opbevare disse data i ét år fra registreringstidspunktet. Den målrettede logning iværksættes i lyset af EU-Domstolens dom af 5. april 2022.

EU-Domstolens dom af 5. april 2022 indebærer, at politiet til efterforskning af grov kriminalitet, som f.eks. røveri eller drab, ikke længere kan få adgang til de trafikdata, som er logget generelt og udifferentieret af teleudbyderne for at beskytte den nationale sikkerhed.

Derfor har Justitsministeriet bl.a. været i dialog med teleudbyderne, Rigspolitiet og National enhed for Særlig Kriminalitet for hurtigst muligt at iværksætte den målrettede logning for at bekæmpe grov kriminalitet, som er mulig med de nuværende it-systemer hos udbyderne og politiet. Muligheden for målrettet logning for at bekæmpe grov kriminalitet indgår i de gældende logningsregler, men udbyderne har ikke hidtil været forpligtet til at foretage målrettet logning.

Rigspolitiet har i dag den 28. juni 2022 pålagt teleudbydere at foretage målrettet logning. Disse trafikdata skal opbevares i et år fra registreringstidspunktet.

Justitsminister Mattias Tesfaye siger:

”Teledata er et vigtigt værktøj for politiet og anklagemyndigheden. Derfor er det et vigtigt skridt, at telebyderne nu forpligtes til at foretage en vis målrettet logning for at bekæmpe grov kriminalitet. EU-dommen af 5. april 2022 har desværre haft betydning for politiets og anklagemyndighedens mulighed for at efterforske og strafforfølge grov kriminalitet. Men med de tiltag, vi har taget nu, har vi forsøgt at afbøde konsekvenserne mest muligt.”

Om iværksættelse af en vis målrettet geografisk logning

Med de nye logningsregler, som trådte i kraft den 30. marts 2022, er der mulighed for at iværksætte målrettet logning af trafikdata rettet mod bestemte personer og geografiske områder, der har en forbindelse til grov kriminalitet. Nu iværksættes så dele af den målrettede geografisk logning.

Fra den 28. juni 2022 skal teleudbydere foretage målrettet geografisk logning af områder, hvor der er et højt antal anmeldelser af grov kriminalitet samt visse – men ikke alle – sikringskritiske områder.

Justitsministeriet arbejder sammen med myndighederne og teleudbyderne på at få afklaret mulighederne for at iværksætte yderligere dele af den målrettede logning hurtigst muligt.

EU-Domstolen har i sin dom af 5. april 2022 bekræftet, at målrettet logning af bestemte geografiske områder eller personer med tilknytning til grov kriminalitet er forenelig med EU-retten.

I tillæg til trafikdata i de områder, som omfattes af den målrettede geografiske logning, vil politiet i de områder, som ikke omfattes af den målrettede geografiske logning, kunne indhente teledata, som udbyderne råder over på andet grundlag end en logningspligt. Indhentning af disse teledata kan kun ske i den periode, hvor udbyderne opbevarer oplysningerne af andre årsager en som følge af logningsreglerne. Teleindustrien har oplyst, at udbyderne registrerer og opbevarer fejlretningsdata i kort tid, f.eks. 14 dage, mens andre data opbevares i længere tid.

Parallelt med den målrettede geografiske logning, som i dag er sat i værk, er teleudbyderne fortsat forpligtet til at logge trafikdata generelt og udifferentieret for at beskytte den nationale sikkerhed.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top