Dansk og svensk justitsminister danner fælles front mod grænseoverskridende bandekriminalitet | Justitsministeriet

Justitsminister Mattias Tesfaye og Sveriges justits- og indenrigsminister Morgan Johansson har aftalt i fællesskab at se på, hvordan indsatsen mod den grænseoverskridende organiserede kriminalitet kan styrkes.

Justitsminister Mattias Tesfaye har i forbindelse med nordisk justitsministermøde i Oslo afholdt et bilateralt møde med Sveriges justits- og indenrigsminister Morgan Johansson. Mattias Tesfaye ønskede et møde med den svenske indenrigs- og justitsminister om de fælles udfordringer, Sverige og Danmark har på bandeområdet.

De to har således drøftet samarbejdet mellem dansk og svensk politi om bekæmpelse af grænseoverskridende bandekriminalitet, herunder særligt den kriminalitet der trækker tråde til lande uden for norden.

Det internationale fokus på kriminelle grupper og netværk spiller en afgørende rolle for effektiv bekæmpelse af organiseret grænseoverskridende kriminalitet. Det var bl.a. efterretninger via det dansk-svenske samarbejde på tværs af Øresund, som gjorde det muligt for dansk politi i december 2021 at erklære konflikt mellem den danske bandegruppering NNV og det svenske netværk Söderkulla. Og netop dét gjorde det muligt for politiet at bringe relevante politimæssige værktøjer i spil, herunder eksempelvis muligheden for at nægte bandemedlemmer udgang og prøveløsladelse under en konflikt.

Justitsminister Mattias Tesfaye:

“Den organiserede kriminalitet i Danmark er også internationalt forankret gennem kriminelle grupper og netværk, der udøver deres kriminelle forretninger på tværs af landegrænser. Vi ved bl.a., at både danske og svenske bandekriminelles ulovlige forretninger har internationale forbindelser. Dét skal vi bekæmpe. Og derfor skal vi have et stærkere værn mod grænseoverskridende kriminalitet. Min gode svenske justitsministerkollega og jeg har i dag aftalt at se nærmere på, hvordan vi kan intensivere og øge samarbejdet mellem Danmark og Sverige. Det kan f.eks. være i form af et øget nordisk samarbejde med lande i middelhavsområdet.”

Baggrund

Regeringen har indført en række tiltag, der skal styrke politiets indsats mod den grænseoverskridende organiserede kriminalitet. Regeringen har blandt andet taget initiativ til at øge politiets ANPG-kapacitet (automatisk nummerpladegenkendelse) markant, og i 2020 blev der etableret et Grænsecenter Øresund i politiet for at styrke samarbejdet med Sverige. Grænsecentret er én af de otte enheder, der indgår i den nye Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Regeringen forventer at præsentere nye initiativer på bandeområdet til efteråret.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top