Kommentar til historie om vurdering af terrortruslen | Justitsministeriet

Justitsministeriet oplyser: “PET har i en årrække vurderet, at der var risiko for radikalisering forbundet med ophold i konfliktzonen i Irak og Syrien. Det fremgår således af PETs vurdering af terrortruslen mod Danmark fra 2018, at truslen fra hjemvendte fremmedkrigere kan vise sig efter kort tid, men også være latent og først komme til udtryk senere, f.eks. efter en udløsende begivenhed, og at dette også kunne gøre sig gældende for mindreårige, der måtte have opholdt sig sammen med deres forældre hos militante islamister i konfliktzonen. Henover sommeren 2019 blev radikaliseringsrisikoen i konfliktzonen, herunder lejrene, løbende omtalt i den offentlige debat, herunder på baggrund af vurderinger fra både danske og udenlandske eksperter. PET vurderede tilsvarende – som en naturlig konsekvens af den radikaliseringsrisiko, der fulgte af ophold i konfliktzonen, som bl.a. er beskrevet i PETs vurdering af terrortruslen mod Danmark fra 2018 – at ophold i lejrene medfører en risiko for radikalisering, og at risikoen som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø.” Justitsminister Nick Hækkerup: “PET’s vurdering af situationen i Syrien, herunder af risikoen for radikalisering af børnene, tilgik mig som en del af det materiale fra Justitsministeriet, jeg modtog til min baggrundsinformation, da jeg tiltrådte som justitsminister. PET´s vurdering indgik også i en regeringssag til brug for drøftelser, som regeringen havde i sommeren 2019 om situationen i Syrien og om regeringens holdning til fremmedkrigere, ligesom den indgik i mit beredskab til samrådet den 6. september 2019. Jeg hæftede mig ikke særskilt ved denne oplysning, formentlig fordi det var almindelig kendt i den offentlige debat, herunder på baggrund af vurderinger fra både danske og udenlandske eksperter, ligesom det lå i forlængelse af PET’s vurdering af terrortruslen mod Danmark fra 2018, at der var en risiko for radikalisering forbundet med ophold i konfliktzonen.”

Justitsministeriet oplyser:

“PET har i en årrække vurderet, at der var risiko for radikalisering forbundet med ophold i konfliktzonen i Irak og Syrien. Det fremgår således af PETs vurdering af terrortruslen mod Danmark fra 2018, at truslen fra hjemvendte fremmedkrigere kan vise sig efter kort tid, men også være latent og først komme til udtryk senere, f.eks. efter en udløsende begivenhed, og at dette også kunne gøre sig gældende for mindreårige, der måtte have opholdt sig sammen med deres forældre hos militante islamister i konfliktzonen.

Henover sommeren 2019 blev radikaliseringsrisikoen i konfliktzonen, herunder lejrene, løbende omtalt i den offentlige debat, herunder på baggrund af vurderinger fra både danske og udenlandske eksperter.

PET vurderede tilsvarende – som en naturlig konsekvens af den radikaliseringsrisiko, der fulgte af ophold i konfliktzonen, som bl.a. er beskrevet i PETs vurdering af terrortruslen mod Danmark fra 2018 – at ophold i lejrene medfører en risiko for radikalisering, og at risikoen som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø.”

Justitsminister Nick Hækkerup:

“PET’s vurdering af situationen i Syrien, herunder af risikoen for radikalisering af børnene, tilgik mig som en del af det materiale fra Justitsministeriet, jeg modtog til min baggrundsinformation, da jeg tiltrådte som justitsminister. PET´s vurdering indgik også i en regeringssag til brug for drøftelser, som regeringen havde i sommeren 2019 om situationen i Syrien og om regeringens holdning til fremmedkrigere, ligesom den indgik i mit beredskab til samrådet den 6. september 2019. Jeg hæftede mig ikke særskilt ved denne oplysning, formentlig fordi det var almindelig kendt i den offentlige debat, herunder på baggrund af vurderinger fra både danske og udenlandske eksperter, ligesom det lå i forlængelse af PET’s vurdering af terrortruslen mod Danmark fra 2018, at der var en risiko for radikalisering forbundet med ophold i konfliktzonen.”

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top