Justitsministeriet vil se nærmere på anbefalinger om indsatsen mod udenlandsk bestikkelse | Justitsministeriet

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) har siden 1994 undersøgt en lang række landes indsats mod udenlandsk bestikkelse, heriblandt Danmarks. Arbejdsgruppen har nu offentliggjort sin fjerde rapport om Danmark.

I rapporten fra OECD’s arbejdsgruppe om bestikkelse rettes der kritik mod Danmark. Arbejdsgruppen har undersøgt Danmarks indsats mod udenlandsk bestikkelse og er på baggrund af sine undersøgelser kommet frem til en række anbefalinger, som arbejdsgruppen mener vil øge Danmarks forudsætninger for at forebygge og bekæmpe udenlandsk bestikkelse.

Danmark vil i løbet af marts 2024 afgive en skriftlig opfølgningsrapport til arbejdsgruppen om nogle af de mest centrale anbefalinger og i marts 2025 om sin indsats vedrørende alle anbefalingerne.

Siden den sidste rapport fra OECD i 2013 om udenlandsk bestikkelse har Danmark blandt andet:

  • Etableret National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der samler de mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer i én enhed som efterforsker og behandler straffesager vedr. den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet.
  • Øget beskyttelsen af whistleblowere ved at indføre lov om beskyttelse af whistleblowere, som gælder for både for ansatte i den offentlige og private sektor.
  • Øget samarbejdet mellem den danske regering, den private sektor og civilsamfundet ved at se på, hvordan man kan modvirke ”smørelsespenge”.

Derudover har store danske virksomheder skærpet deres opmærksomhed på risikoen for udenlandsk bestikkelse og har etableret antikorruptionsforanstaltninger.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

”Det er en central prioritet for regeringen at bekæmpe alvorlig økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitet, og vi skal derfor hele tiden se på, om vi kan gøre yderligere for at komme problemerne til livs – også på bestikkelsesområdet. Justitsministeriet vil i samarbejde med andre relevante myndigheder se nærmere på de anbefalinger, som OECD’s arbejdsgruppe har fremlagt, og vurdere, hvilke initiativer der eventuelt skal iværksættes på baggrund heraf. Jeg hæfter mig dog også ved, at Danmark for nylig er blevet kåret som det mindst korrupte land i verden for femte år i træk.”

Baggrund om OECD

OECD blev oprettet i 1961, og organisationen har til formål at styrke globaliseringen, markedsøkonomien og det internationale økonomiske samarbejde. OECD’s arbejdsgruppe Working Group on Bribery in International Business Transactions (WGB) blev nedsat i 1994 og har til opgave at føre tilsyn med medlemslandenes implementering og håndhævelse af OECD’s anti-bestikkelseskonvention.

Arbejdsgruppen vedtog fase 4-rapporten om Danmark den 9. marts 2023. Rapporten er en del af arbejdsgruppens fjerde monitoreringsfase af medlemslandene, der blev igangsat i 2016. Fase 4 undersøger landenes særlige udfordringer og positive resultater. Den undersøger også problemstillinger såsom opdagelse, håndhævelse, virksomhedsansvar og internationalt samarbejde og dækker uløste problemstillinger fra tidligere rapporter. Konklusionen på rapporten indeholder arbejdsgruppens anbefalinger til Danmark. Danmark vil i marts 2024 afgive en skriftlig opfølgningsrapport til arbejdsgruppen om nogle af de mest centrale anbefalinger og i marts 2025 om sin indsats vedrørende alle anbefalingerne.

Læs hele OECD’s rapport her.

Læs resumé af rapporten og anbefalingerne fra OECD’s arbejdsgruppe på dansk her.

Læs OECD’s pressemeddelelse om rapporten her.

Læs OECD’s pressemeddelelse oversat til dansk her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top