Justitsministeren vil med nyt lovforslag sætte hårdere ind mod hooligans | Justitsministeriet

Det skal være slut med at komme på stadion, hvis du udviser utryghedsskabende adfærd, deltager i slagsmål eller tvinger andre til at tage deres fodboldtrøjer af i forbindelse med fodboldkampe. Sådan lyder det blandt andet i et nyt lovforslag, der skal styrke indsatsen mod hooligans, som justitsminister Peter Hummelgaard i dag har sendt i høring. Ministeren mødtes i fredags med en bred vifte af aktører på fodboldområdet for at drøfte indsatsen mod hooligans.

Den danske fodboldscene var i efteråret 2022 desværre præget af flere voldsomme episoder både før, under og efter afviklingen af fodboldkampe. Det resulterede i, at den daværende justitsminister nedsatte en ekspertgruppe, der i september 2022 kom med en række anbefalinger til, hvordan man kan sætte hårdere ind mod hooligans. Med afsæt i disse anbefalinger har justitsminister Peter Hummelgaard i dag sendt et lovforslag i høring, som blandt andet skal sikre:

  • at listen over strafbare handlinger, der kan give generel karantæne fra fodboldkampe, bliver udvidet. En generel karantæne er et forbud mod at opholde sig ved fodboldkampe og inden for et område på indtil 500 meter fra det sted, hvor fodboldkampen afholdes (3000 meter ved udebanekampe). Fremover kan politiet således give karantæne i op til 4 år, hvis man i forbindelse med fodboldkampe deltager i slåskampe, begår røveri eller tvinger andre til f.eks. at tage fodboldtrøjen af.
  • at politiet kan bistå fodboldklubbernes kontrollører med at identificere personer, der har overtrådt klubbernes ordensregler, men ikke ønsker at opgive personoplysninger til klubbens kontrollører.
  • at politiet får mulighed for på forhånd at beslutte at tilbageholde udvalgte tilskuersektioner efter kampen for at undgå tumult.
  • at personer, der udviser utryghedsskabende adfærd til fodboldkampe, kan bortvises fra det sted, hvor fodboldkampen afholdes. Ligesom ved generel karantæne vil bortvisningen gælde 500 meter fra stadion og fra tidligst 6 timer inden og til 6 timer efter afviklingen af kampen.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

”Med lovforslaget sender vi et signal til dem, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt til fodboldkampe. Jeg er selv kommet på stadion i mange år, og jeg synes, at stemningen er helt fantastisk. Men jeg har også oplevet, hvordan stemningen lynhurtigt kan ændre sig. Det skal være trygt for børnefamilier og andre tilskuere at komme på stadion, og det er det ikke, når der udbryder slåskampe, bliver revet sæder af eller kastet ting mod politiet og kontrollører. Vi skal ikke finde os i den uacceptable adfærd, og viser det sig, at der er brug for flere tiltag fra politisk side, så er jeg klar til at se på det.”

Læs hele lovforslaget her.

Justitsministeren mødtes i fredags med dialogforummet

Justitsminister Peter Hummelgaard mødtes i fredags med dialogforummet for at drøfte lovforslaget samt de øvrige tiltag, man i efteråret blev enige om at implementere. Dialogforummet er en permanent videreførelse af efterårets ekspertgruppe og har til formål at sikre gode rammer for afvikling af fodboldkampe, løbende følge op på udviklingen og effekten af de tiltag, der iværksættes på fodboldområdet, samt komme med forslag til nye tiltag.

Et af de tiltag, der er blevet iværksat som opfølgning på ekspertgruppens anbefalinger, er et forsøg mellem Københavns Vestegns Politi og Brøndby IF, der vil iværksætte en forebyggende indsats over for unge fans. Medarbejdere fra lokalpolitiet og Brøndby IF er i gang med at tage en mentoruddannelse, som skal være med til at sikre, at medarbejderne bedst muligt kan holde de unge fans fra at deltage i uroligheder. Endvidere er der også blevet nedsat en operationel arbejdsgruppe med deltagere fra DBU, Divisionsforeningen, fodboldklubber og politiet, der i gang med at se på, hvordan man kan styrke indsatsen over for kriminel adfærd i forbindelse med fodboldkampe.

Baggrund

Der blev i oktober 2022 indgået en bred politisk aftale om en styrket indsats mod hooligans. Aftalen blev udmøntet på baggrund af en afrapportering udarbejdet af ekspertgruppen, nu dialogforummet, som består af repræsentanter fra politiet, Divisionsforeningen, DBU, fanmiljøet og superligaklubber. Ekspertgruppen blev i den forbindelse enige om en række tiltag, og fire af disse kræver lovændringer.

Lovændringerne gælder på nuværende tidspunkt ved fodboldlandskampe samt alle fodboldkampe med deltagelse af hold fra Superligaen, 1. og 2. division, herunder træningskampe med deltagelse af sådanne hold, samt internationale kampe i UEFA-regi, som afvikles i Danmark.

Læs aftaleteksten her.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 30 12 63 46
Back to top