Justitsministeren rejser til de Forenede Arabiske Emirater for at indgå udleveringsaftale | Justitsministeriet

Aftalen skal hjælpe til, at formodede gerningsmænd til forbrydelser med tilknytning til Danmark bliver udleveret og kan retsforfølges her. Justitsminister Nick Hækkerup rejser i denne uge til de Forenede Arabiske Emirater for officielt at underskrive aftalen.

Regeringen har igennem længere tid arbejdet på at få en generel udleveringsaftale mellem Danmark og de Forenede Arabiske Emirater, og parterne er nu så langt i arbejdet, at man er klar til at underskrive en aftale.

Baggrunden for ønsket om at indgå en udleveringsaftale er bl.a., at Danmark over for de Forenede Arabiske Emirater har anmodet om udlevering af de formodede gerningsmænd i henholdsvis udbytteskattesagen og i sagen om vanvidsbilisten, der påkørte og dræbte en betjent på Langebro i 2019.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Vi har set eksempler på, at formodede gerningsmænd skjuler sig under varmere himmelstrøg og dermed undgår at blive retsforfulgt og stillet til ansvar her i landet for deres handlinger. Det gælder både i sagen om svindel med udbytteskat og i forbindelse med den hensynsløse vanvidsbilisme, der i 2019 kostede en politibetjent livet på Langebro, hvor den formodede gerningsmand senere flygtede til Dubai. Det finder jeg som justitsminister helt uacceptabelt. For det skal naturligvis ikke være sådan, at man som kriminel kan spekulere i at skjule sig for retsforfølgning. Denne aftale kan forhåbentligt bidrage til, at vi får de formodede gerningsmænd til landet, så de kan blive retsforfulgt i Danmark.” 

 

Baggrund

Udleveringsloven, jf. lov nr. 117 af 11. februar 2020, gælder for udlevering til og fra Danmark.

Loven indeholder bl.a. i kapitel 2 en række almindelige betingelser for udlevering fra Danmark til udlandet samt i kapitel 5 mere specifikke regler om betingelserne for udlevering fra Danmark til stater uden for Norden og Den Europæiske Union. Udleveringslovens regler skal overholdes, uanset at Danmark måtte indgå bilaterale aftaler om udlevering med andre stater. Der vil således ikke på baggrund af en generel udleveringsaftale kunne ske udlevering til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse i et andet land, hvis det strider mod udleveringsloven.

Andre EU-lande har for nyligt indgået lignende aftaler med de Forenede Arabiske Emirater. Holland og Belgien indgik for eksempel aftaler om udlevering og gensidig retshjælp med emiraterne i 2021.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top