Justitsministeren nedsætter udvalg, der skal se på offentlighedsloven | Justitsministeriet

Regeringen, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre blev tidligere på året enige om at nedsætte et lovforberedende udvalg, som skal komme med forslag til ændringer af offentlighedsloven. Justitsminister Peter Hummelgaard har nu nedsat udvalget, som har sit første møde i marts.

Udvalget, som har landsdommer Thomas Klyver som formand, er nu blevet nedsat. Udvalget består af i alt 17 medlemmer, der tæller bl.a. eksperter, myndigheder og medierepræsentanter. Udvalget har sit første møde i marts.

Udvalget skal bl.a. undersøge, hvordan der kan gives adgang til aktindsigt i de politiske beslutningsprocesser i videre omfang end i dag. Derudover skal udvalget også overveje fordele og ulemper ved at indføre regler om prioritering mellem verserende aktindsigtsanmodninger. Dette kunne f.eks. være, om medier, interesseorganisationer eller personer, der søger indsigt i oplysninger om sig selv, skal have fortrinsret til at få behandlet en aktindsigtsanmodning.

Regeringen vil i 2. halvår 2024 indkalde Folketingets partier til en status på udvalgets arbejde.

Se en oversigt over medlemmer i udvalget her.

Læs aftaleteksten her og kommissoriet for udvalget her.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 30 12 63 46
Back to top