Justitsminister vil kunne fratage udvisningsdømte muligheden for prøveløsladelse | Justitsministeriet

Justitsminister Nick Hækkerup sender et lovforslag i høring med en række initiativer, der skal medvirke til, at flere udvisningsdømte indsatte bliver overført til afsoning i deres hjemlande. Blandt initiativerne er afskaffelse af muligheden for prøveløsladelse for visse udvisningsdømte.

Det skal have langt større konsekvenser for udvisningsdømte i de danske fængsler, hvis de nægter at blive overført til deres hjemlande for at afsone deres straf der.

Justitsminister Nick Hækkerup har derfor sendt et lovforslag i høring, der skal gøre det muligt at fratage udvisningsdømte en række rettigheder. Blandt andet ønsker justitsministen, at udvisningsdømte, der ikke samtykker til at blive overført til afsoning i deres hjemland, mister muligheden for at blive prøveløsladt.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Udvisningsdømte i de danske fængsler er personer, der har vendt sig mod vores værdier, og det samfund, som vi i fællesskab har bygget i Danmark. Derfor skal de udvisningsdømte også presses så meget som muligt til at afsone i deres hjemlande. Med lovforslaget giver vi de udvisningsdømte klar besked om, at afsoning i hjemlandet er den eneste rigtige vej for dem at gå.  Og går de ikke ned ad den vej, så er der kontant afregning ved, at de bl.a. mister muligheden for at blive prøveløsladt. Det er kun ret og rimeligt, for der er tale om personer, hvor domstolene har afgjort, at de ikke hører til i Danmark.”

Med de nye initiativer kan de udvisningsdømte vælge én af to muligheder: Enten kan de samarbejde og lade sig overføre til deres hjemlande, hvor de kan blive prøveløsladt efter hjemlandenes regler. Eller de kan nægte og vil dermed skulle afsone hele straffen her i landet uden mulighed for at blive prøveløsladt.

Foruden den mistede ret til prøveløsladelse vil de udvisningsdømte, der ikke samtykker til overførsel til hjemlandet, også skulle tvangsopspare 50 pct. af deres beskæftigelsesvederlag under afsoningen og miste muligheden for at optjene tillæg. De skal også selv betale for hjemrejseudgifterne.

Med lovforslaget gør regeringen det nu klart for de udvisningsdømte, at de bør afsone deres straf i hjemlandene. Og vil de ikke det, så kommer de til at skulle afsone i længere tid i Danmark. Det er usikkert om reglerne samlet vil medføre et øget kapacitetspres på fængslerne. Det vil afhænge af hvor mange udvisningsdømte, som fortsat nægter at samarbejde. Regeringen foreslår derfor, at afsoningstiden for visse øvrige indsatte kan forkortes, hvis lovforslaget medfører yderligere belastning af vores i forvejen pressede fængselsvæsen. Det gælder dog kun indsatte, der ikke er dømt for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13, ikke er dømt for personfarlig kriminalitet (f.eks. vold og voldtægt), ikke er bandemedlemmer og ikke har begået uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top