Justitsminister sender fremtidsfuldmagter i høring | Justitsministeriet

Personer med f.eks. demenssygdomme skal have mere selvbestemmelse over deres fremtidige økonomiske og personlige forhold. Derfor har Søren Pind nu sendt et lovforslag om fremtidsfuldmagter i høring.

Det skal være muligt at få større indflydelse på, hvordan og af hvem ens økonomiske og personlige forhold skal varetages i fremtiden, hvis man på et tidspunkt ikke længere selv har evnen til det. Med en såkaldt fremtidsfuldmagt er det derfor meningen, at man skal kunne oprette en fuldmagt, som kun vil træde i kraft, hvis man senere mister evnen til selv at træffe beslutninger om økonomiske og personlige forhold.

I fremtidsfuldmagten bestemmer man selv, hvem der eksempelvis skal stå for ens bankforretninger eller træffe beslutning om personlig pleje.

Lovforslaget om fremtidsfuldmagter har tidligere været behandlet i Folketinget, men sendes nu i høring i en revideret udgave. Hvor der tidligere var lagt op til, at fremtidsfuldmagten kunne oprettes af fuldmagtsgiveren alene, skal fuldmagtsgiveren nu også bekræfte den over for en notar. På den måde får man større sikkerhed for, at fuldmagtsgiveren har evne til at oprette fuldmagten, og man garderer sig bedre mod, at vedkommende eksempelvis bliver presset af en anden til at oprette fuldmagten.

Justitsminister Søren Pind udtaler:

”En fremtidsfuldmagt kan være en stor tryghed for de mange tusind danskere, der ved, at de – f.eks. på grund af en demensdiagnose – senere hen vil være ude af stand til at træffe beslutninger på egen hånd. Jeg både håber og forventer, at et bredt flertal i Folketinget vil støtte op om forslaget og den tryghed, som ordningen vil medføre.”

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top