Historisk få ofre for kriminalitet | Justitsministeriet

Stadig færre bliver ifølge ny undersøgelse udsat for kriminalitet, og i 2014 var antallet det hidtil lavest målte. I 1987 blev hver fjerde dansker udsat for noget kriminelt – i 2014 var det hver syvende.

Sidste år blev 14 pct. danskere i alderen 16-74 år udsat for tyveri, vold eller hærværk. Det er det hidtil lavest målte i de årlige offerundersøgelser og et fald på mere end 40 pct. siden 1987, hvor hver fjerde dansker oplevede at blive udsat for kriminalitet.

Det viser den seneste offerundersøgelse udarbejdet af Justitsministeriets Forskningskontor i samarbejde med Københavns Universitet. Offerundersøgelsen giver et skøn over kriminalitetens faktiske omfang, da den også omfatter kriminalitet, der ikke er anmeldt til politiet.

Undersøgelsen viser, at hver 7. dansker i 2014 blev udsat for tyveri, vold og/eller hærværk. Hver 10. var udsat for tyveri og hver 20. for hærværk. Begge dele går i den rigtige retning, ligesom risikoen for at blive udsat for vold er mindsket de seneste år.

På enkelte områder ses en modsatrettet tendens, for eksempel oplyste 0,39 pct. svarende til 22 kvinder i 2014, at de havde været udsat for tvangssamleje mod gennemsnitligt 0,21 pct. (ti kvinder) i de foregående år tilbage til 2008. I 2013 var tallet 0,33 pct. svarende til 19 kvinder.

”Det skal være trygt at være dansker, og derfor er det også glædeligt at konstatere, at stadig færre bliver udsat for kriminalitet. Hvert eneste offer er imidlertid et for meget, og vi er i regeringen fast besluttede på fortsat at have en klar og kontant kurs imod kriminalitet. Det er også årsagen til, at jeg eksempelvis på voldtægtsområdet har taget initiativ til at skærpe straffen, og at jeg har iværksat en undersøgelse, der blandt andet skal se på, om sager om voldtægt behandles ordentligt,” siger justitsminister Søren Pind.

Langt flertallet af danskerne er ikke bange for at blive udsat for en forbrydelse: Ifølge undersøgelsen bekymrer 64 pct. sig sjældent eller aldrig om risikoen for personligt at blive udsat for noget kriminelt, mens 12 procent ”næsten hele tiden eller ofte” tænker på denne risiko. Kvinder er generelt mere bekymrede end mænd og ældre mere end unge.

Offerundersøgelsen er finansieret af Det Kriminalpræventive Råd, Justitsministeriet og Rigspolitiet.

Læs hele rapporten her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top