Fra i dag indføres der politigaranti i alle landets politikredse | Justitsministeriet

Bliver du udsat for indbrud, voldtægt, vold eller opdager salg af narkotika ved skoler, er du fra i dag garanteret, at politiet rykker ud med det samme, når der er akut behov for politiets hjælp. Det sker, efter den såkaldte politigaranti træder i kraft i dag i alle landets politikredse.

Det er afgørende, at politiet rykker hurtigt ud, når borgerne befinder sig i situationer, hvor de har akut brug for politiets hjælp. Derfor besluttede et bredt flertal i Folketinget i december 2020 som en del af den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden, at der indføres en politigaranti på områder, hvor der er et særligt hensyn til borgernes tryghedsfølelse.

Politigarantien træder i kraft i dag i alle landets politikredse og kommer til at gælde ved sager om indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkotikasalg ved skoler.

Fremover er politiet for eksempel forpligtet til at komme til stedet ved alle indbrud i privat beboelse, og senest 24 timer efter borgeren har anmeldt indbruddet til politiet.

Derudover skal politiet rykke ud med det samme og komme berørte borgere til undsætning hurtigst muligt, såfremt der er akut behov for politiet i sager om vold og voldtægt.

Politigarantierne fastsætter desuden, hvad politiet gør i forbindelse med anmeldelser, for eksempel om politiets vejledning til kriminalitetsofre og politiets forebyggende arbejde i forbindelse med narkotikasalg ved skoler.

 

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Hvis du er offer for så alvorlige forbrydelser som indbrud, vold eller voldtægt, har det en enorm betydning, at du hurtigt får hjælp af politiet. En hurtig indsats er afgørende for, at politiet kan hjælpe med at genoprette trygheden og efterforske forbrydelsen. Det må der aldrig herske tvivl om, og derfor indfører vi nu en garanti for, at politiet rykker ud så hurtigt som muligt. Eksempelvis skal politiet nu rykke ud med det samme, hvis politiet modtager en anmeldelse om åbenlyst narkotikasalg på eller omkring skoler. Forhåbentlig kan det være med til at give ofrene en større følelse af ro og tryghed”.

 

Rigspolitichef Thorkild Fogde:

”Politigarantierne giver klare rammer for, hvordan sagerne skal gribes an, når politikredsene får anmeldelser om voldtægt, vold, indbrud og narkosalg ved skoler. Det er alt sammen alvorlig kriminalitet, hvor offeret ofte står i en svær situation, eller kriminaliteten påvirker trygheden i et lokalområde. Derfor er det vigtigt, at vi reagerer hurtigt i akutte situationer, og at vi er der for ofrene og sikrer, at efterforskningen kommer effektivt i gang med sporsikring og afhøringer. Alt sammen for at få genskabt trygheden hos borgerne og opretholde retsfølelsen”.

 

Politiet skal sikre, at der kommunikeres til borgerne om indholdet af de nye politigarantier, herunder om mulighederne for at klage til den pågældende politikreds, hvis politigarantien undtagelsesvist ikke opfyldes.

 Faktaark om politigaranti

 

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top