Flertal for hastebehandling af krav til indrejsende om test og isolation | Justitsministeriet

Der tegner sig et bredt flertal for hastebehandling af regeringens forslag om lovgivning, der giver mulighed for at stille krav om test og isolation for personer, herunder danske statsborgere, der rejser ind i Danmark.

I den seneste tid har der været flere historier fremme om personer, som ikke efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at gå i isolation efter en rejse i udlandet.

Der har også været flere eksempler på danskere, der er indrejst til Danmark med COVID-19 testsvar, der har været negative, men hvor det efterfølgende har vist sig, at de pågældende har været smittet.

Regeringen vil derfor på baggrund af drøftelser med Folketingets partier fremsætte et nyt hastelovforslag, der skal give mulighed for at kræve, at personer skal lade sig teste og isolere efter indrejse i Danmark.

Konkret forventes den nye lov at blive udmøntet i regler om, at personer, der indrejser i Danmark efter at have opholdt sig i udlandet, herunder danske statsborgere, omfattes af krav om at lade sig teste og gå i isolation i 10 dage med mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse. Det betyder, at de gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne bliver til krav, og dermed forpligtelser for borgene.

Der vil i forbindelse med udmøntningen af lovhjemlen blive fastsat visse undtagelser fra de i øvrigt gældende krav.

Det vil bl.a. gælde personer med bopæl i grænselandet og visse personer, der hyppigt krydser grænsen som led i varetagelsen af deres arbejde. Udlændinge, der indrejser med henblik på at udføre arbejde, levere varer eller tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark eller har andet anerkendelsesværdigt formål, vil bl.a. heller ikke være omfattet af isolationskravet i de perioder, hvor de varetager det anerkendelsesværdige formål. Der vil ligeledes blive fastsat særligt lempelige regler i forbindelse med rejser gennem Sverige til og fra Bornholm.

Lovhjemlen skal udmøntes ved en bekendtgørelse, der udarbejdes på baggrund af den generelle ramme, som der er opnået forståelse med partierne om. Udkast til bekendtgørelse vil blive forelagt Folketinget forud for udstedelsen, og den vil ikke blive udstedt, hvis der er et flertal imod i Sundheds- og Ældreudvalget.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

Det har været bekymrende at være vidne til, at indrejsende ikke overholder anbefalingerne om test og isolation. Det er nu, vi ser særligt smitsomme mutationer af COVID-19, og derfor er det også nu, at vi skal gøre, hvad vi kan for at bremse importen af smitten til Danmark. Derfor er det fornuftigt, at et bredt flertal i Folketinget i dag har givet opbakning til at hastebehandle et lovforslag, så vi kan sætte ind med krav og sanktioner til dem, der ikke overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

”Nye og formodentlig mere smitsomme virusvarianter fra udlandet er i øjeblikket den største trussel mod vores kontrol med coronaepidemien i Danmark. Derfor er vores vigtigste opgave lige nu i videst muligt omfang at forhindre, at nye virusvarianter bringes ind i landet. Siden den 9. januar, hvor vi sidst strammede tiltagene for indrejsende og indførte forbud mod at flyve med passagerer, som ikke er testet negativ for corona, er 36 coronasmittede rejst ind i Danmark fra Dubai. Vi kan desværre se, at de nuværende anbefalinger om test og isolation for hjemrejsende ikke er tilstrækkelige. Derfor tager vi nu skridt til at etablere lovgrundlaget for, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan gøres til krav. Det vil få afgørende betydning for, hvilket forår vi ser ind i og muligheden for genåbning af samfundet, at vi formår at begrænse spredningen af de nye virusvarianter.”

Sundhedsministeren vil fremsætte lovforslaget den 28. januar 2021, og forslaget vil herefter blive behandlet i Folketinget.

 

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top