Flertal enige om ny undersøgelse af branden på Scandinavian Star | Justitsministeriet

Justitsminister Nick Hækkerup er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne nået til enighed om at nedsætte en uvildig task force, der skal kaste et nyt lys over den tragiske brand ombord på færgen Scandinavian Star i 1990 ved at undersøge reder-, ejer- og forsikringsforholdene i sagen. Hvis task forcen afdækker nye oplysninger om mordbranden, kan det føre til, at den politimæssige efterforskning genoptages.

Efter færgen Scandinavian Star i 1990 stævnede ud fra havnen i Oslo, udbrød en omfattende brand på færgen, og 159 personer mistede på tragisk vis livet. Siden da har der været foretaget en række undersøgelser og efterforskninger af sagen, men mordbranden er fortsat uopklaret.

Regeringen er nu nået til enighed med en række af Folketingets partier om at nedsætte en uvildig task force, som skal undersøge reder-, ejer- og forsikringsforholdene i sagen. Undersøgelsen skal i lyset af de tvivlsspørgsmål, der løbende har været rejst, skabe større klarhed over sagens faktiske omstændigheder. Hvis der måtte komme nye oplysninger frem, kan det føre til, at en politimæssig efterforskning af sagen genoptages.

 

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Jeg er glad for, at et bredt flertal nu er blevet enige om at få undersøgt elementer i sagen om den tragiske brand på Scandinavian Star. Det skylder vi ikke mindst ofrene, men også de efterladte, der den dag i dag fortsat sidder tilbage med ubesvarede spørgsmål. Undersøgelsen vil forhåbentlig kunne skabe mere klarhed over sagens faktiske omstændigheder, og task forcen vil skulle komme med sin vurdering af, om der er grundlag for, at politiet iværksætter yderligere efterforskning af mordbranden.”

 

Preben Bang Henriksen (V):

”Scandinavian Star er en af de største skibskatastrofer i nyere tid. Derfor skal hver en sten vendes. Og derfor støtter Venstre undersøgelsen.”

 

Peter Skaarup (DF):

Jeg er utrolig glad for, at det endelig er lykkedes at presse en dansk regering til at få undersøgt sagen om Scandinavian Star, der har været en skamplet på Danmarks historie. I Dansk Folkeparti håber vi, at denne task force kan skabe en ny klarhed om sagen og give de efterladte en vished om, hvad der skete den skæbnesvangre nat i 1990.”

 

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF):

”SF har løbende gennem de seneste 30 år krævet mordbranden på Scandinavian Star undersøgt, dog uden den fornødne opbakning. Derfor er det et bevæget øjeblik for mig personligt, at vi for første gang kan få en tilbundsgående undersøgelse af motivet for forsikringssvindel, som jo alle år har stået og blinket som en mulig forklaring på, at skibet brændte og så mange mistede livet under branden. Vi skylder de pårørende at få det undersøgt, for det er aldrig er sket, og jeg håber, det kan bringe os tættere på en afklaring af forløbet i sagen.”

 

Kristian Hegaard (RV):

”De fleste har hørt om katastrofen på Scandinavian Star fra 1990, selvom det nu er mange år siden. Sagen er aldrig blevet opklaret, og det er tragisk. For de efterladte og de mange ofre. Som tiden går, bliver det vanskeligere at opklare sagen, men vi må aldrig glemme ofrene og den uopklarede forbrydelse. Derfor er jeg glad for, at sagen nu undersøges yderligere.” 

 

Søren Søndergaard (EL):

”Mordbranden på Scandinavian Star med 159 døde og tusinder af overlevende og pårørende med sår på sjælen er den største forbrydelse i Skandinavien siden 2. verdenskrig. Derfor er det en retspolitisk skandale, at reder-, ejer- og forsikringsforhold aldrig er blevet politimæssigt efterforsket i relation til mordbranden. Det rådes der nu bod på med denne undersøgelse, som skal afklare muligheden for en egentlig politiefterforskning. I over 31 år har denne sag været et åbent sår – ikke bare for de direkte berørte, men også for retsbevidstheden. Derfor vil jeg sige tak til alle dem, som har bidraget til, at vi nu kan komme et skridt videre i denne sag.”

 

Mads Andersen (KF):

”Scandinavian Star-ulykken er en tragisk del af vores historie. Og vi er indstillet på, at sagen bliver undersøgt til bunds. Derfor bakker vi selvfølgelig op om en ny undersøgelse.”

 

Pernille Vermund (NB):

”For mig virker det ret åbenlyst, at myndighedernes ageren i sagen om den tragiske dødsbrand på Scandinavian Star var mangelfuld. Derfor er jeg glad for, at vi i Nye Borgerlige er med i et flertal, der nedsætter en task force, som uvildigt og tilbundsgående skal undersøge og klarlægge forskellige forhold i denne sag. Vi skylder de pårørende at få vendt hver en sten.”

 

Alex Vanopslagh (LA):

“Branden på Scandinavian Star har efterladt store sår både hos de efterladte og i Danmark som samfund. Derfor er det afgørende, at vi lærer af tragedien, og får den fuldt oplyst. Da der endnu rejses tvivl om både ejer- og forsikringsforhold, så er det naturligt, at vi gør alt hvad vi kan for at undersøge også disse aspekter.” 

 

 Torsten Gejl (ALT):

”Alternativet er glade for, at der er aftalt en ny undersøgelse af baggrunden for Scandinavian Star-sagen. Respekten for de afdøde, og ønsket om, at eftertiden altid forsøger at få kastet fuldt lys over baggrunden for tragedier, har været afgørende for Alternativet.”

 

Jens Rohde (KD):

”Scandinavian Star er et samfundstraume. De pårørende fortjener vished, og det samme gør Danmark som helhed. Efter 30 år er det på høje tid.”

 

 Task force skal kaste nyt lys over sagen

Undersøgelsen vil blive ledet af en særlig nedsat task force af uvildige specialister inden for de områder, som skal undersøges nærmere, herunder specialister inden for f.eks. forsikringsret eller strafferet, økonomisk kriminalitet og efterforskning.

Task forcen forventes at være færdig med undersøgelsen og fremkomme med sin redegørelse inden for cirka halvandet år. I den forbindelse skal task forcen komme med en nærmere begrundet vurdering af, om der er grundlag for, at politiet iværksætter yderligere efterforskning af forhold, der ikke er strafferetligt forældet.

Desuden vil task forcen hvert halve år fremkomme med en statusredegørelse for undersøgelsen. Viser der sig et grundlag for, at politiet iværksætter yderligere efterforskning af mordbranden, vil den kunne foregå parallelt med task forcens undersøgelse. Der oprettes desuden en politisk følgegruppe, som vil modtage de halvårlige statusredegørelser fra task forcen.

Du kan læse mere om kommissoriet her.

 

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top