Enigt Folketing styrker indsatsen mod menneskeudnyttelse | Justitsministeriet

Ingen bagmænd er nogensinde blevet dømt for menneskehandel til tvangsarbejde. I dag har et enigt Folketing derfor vedtaget en ny lov med en selvstændig bestemmelse om menneskeudnyttelse, så flere bagmænd kan blive straffet. Loven træder i kraft den 1. juni 2022.

De seneste år har der været flere eksempler på sager, hvor mennesker er blevet groft udnyttet. Dog er det ikke lykkedes at få dømt bagmændene for menneskehandel til tvangsarbejde, bl.a. fordi det har været svært at bevise, at der har foreligget tvang.

Derfor fremsatte regeringen i januar 2022 et lovforslag mod menneskeudnyttelse, der skal gøre det muligt at retsforfølge flere gerningsmænd. Med loven indføres en selvstændig bestemmelse om menneskeudnyttelse, så det bliver muligt at straffe personer, som udnytter andre til at arbejde under åbenlyst urimelige forhold, også selvom der ikke er anvendt tvangsmidler som f.eks. trusler. Der kan eksempelvis være tale om menneskeudnyttelse, hvis en fattig udenlandsk arbejdstager udnyttes til at arbejde under forhold, der i væsentlig grad adskiller sig fra, hvad der må anses for almindelige arbejdsforhold i Danmark, f.eks. hvis den pågældende indlogeres under kummerlige forhold.

Lovforslaget er i dag blevet vedtaget af et enigt Folketing.

Justitsminister Mattias Tesfaye udtaler:

De personer, der står bag grov udnyttelse af sårbare mennesker, begår en meget grov forbrydelse. Vi taler om personer, der for at tjene hurtige penge udnytter nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund. Dem skal vi slå hårdt ned på. I dag har vi taget et vigtigt skridt mod, at flere bagmænd kan blive retsforfulgt. Det er jeg meget glad for.”

Lovforslaget skal beskytte de særligt sårbare

Lovforslaget skal i højere grad beskytte sårbare persongrupper. Derfor har regeringen også støttet et ændringsforslag fra SF om, at det ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af bestemmelsen i almindelig skal indgå en skærpende omstændighed, hvis der er tale om udnyttelse af personer i en særligt sårbar situation, som f.eks. personer på flugt fra krig.

Den nye bestemmelse vil kunne finde anvendelse ikke kun ved udnyttelse til arbejde under åbenlyst urimelige forhold, men på tilsvarende betingelser også ved udnyttelse til prostitution, optagelse af pornografisk materiale eller forestilling med pornografiske optræden.

Menneskeudnyttelse vil efter den foreslåede bestemmelse blive straffet med fængsel indtil seks år. Dertil vil gerningspersonen som udgangspunkt også skulle idømmes en bøde som tillægsstraf. Hvis der er flere gerningspersoner involveret, vil de alle kunne idømmes en tillægsbøde.

Læs hele lovforslaget her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top