Enighed om normalisering og forenkling af rejseregler som følge af COVID-19 | Justitsministeriet

Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om en aftale om markante lempelser og forenkling af rejserestriktionerne. Samtidigt holder partierne fast i, at der fortsat er behov for et beredskab, som hurtigt og effektivt kan aktiveres, hvis der opstår nye, bekymrende virusvarianter i udlandet, der kan true epidemikontrollen herhjemme.

Størstedelen af den danske befolkning er færdigvaccineret, hvormed COVID-19 udgør en mindre fare for befolkningen og samfundet. Vaccineudrulningen i Europa er desuden fremskreden. Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om, at COVID-19-rejserestriktionerne bør afspejle dette.

Med aftalen normaliseres rejsevejledningerne, så coronasituationen i udlandet som udgangspunkt ikke længere afspejles i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Det er et logisk skridt hen imod normaliteten, hvor rejsevejledningerne afspejler sikkerhedssituationen i udlandet – og ikke corona.

Med aftalen vil der også blive færre indrejserestriktioner. De tilbageværende indrejserestriktioner fokuseres på rejsende, der hverken er vaccinerede eller tidligere smittede. Samtidig opretholdes et beredskab, så de tidligere restriktioner hurtigt kan genindføres, hvis der opstår nye, bekymrende virusvarianter i udlandet.

Rejsevejledningerne normaliseres fredag den 15. oktober 2021, før efterårsferien. De nye indrejseregler træder i kraft fra mandag den 25. oktober 2021.

Partierne er bl.a. blevet enige om følgende:

Udrejse (gældende fra fredag den 15. oktober 2021):

 • Udenrigsministeriet rejsevejledninger normaliseres, så de ikke længere farves efter COVID-19 smitte i et land, men efter sikkerhedsfaktorer for den rejsende som terror, krig, uro mv.
 • Mange lande har fortsat COVID-19 restriktioner. Derfor skal den rejsende danske turist fremover forholde sig til sikkerhedsniveauet i rejsevejledningerne og rejsemålets indrejseregler på ambassadernes COVID-19 hjemmesider.
 • Ikke-vaccinerede rejsende vil på coronasmitte.dk kunne læse om de restriktioner, der gælder efter hjemkomst til Danmark ift. test-og isolationskrav. Ikke-vaccinerede skal derudover være særligt opmærksomme på, at flere lande fortsat ikke tillader indrejse, medmindre man er vaccineret.

Indrejse (gældende fra mandag den 25. oktober 2021):

 • I EU- og Schengenområdet vil personer, der er færdigvaccinerede, tidligere smittede og personer, som har en negativ test, fremover kunne rejse ind i Danmark uden restriktioner. For øvrige vil der gælde et krav om, at de skal testes senest 24 timer efter indrejse til Danmark. Kravet vil også gælde personer med dansk statsborgerskab eller med fast bopæl i Danmark, når de indrejser i Danmark.
 • For hele verden fjernes kravet om anerkendelsesværdigt formål og kravet om test forud for indrejse.
 • Politiets COVID-19-relaterede grænsekontrol ophører.
 • Færdigvaccinerede fra OECD-lande, lande fra EU’s positivliste, som Danmark har åbnet for, og lande, der løbende tilknyttes EU’s coronapasordning, kan indrejse i Danmark uden krav om test og isolation.
 • For ikke-vaccinerede, der indrejser fra lande fra EU’s positivliste, som Danmark har åbnet for, kræves der test efter indrejse.
 • Indrejsende fra øvrige lande vil skulle testes og gå i isolation efter indrejse.
 • For krydstogtturisme vil der gælde krav om coronapas før ombordstigning samt krav om test før landgang i Danmark, såfremt der udbryder smitte på skibet.

 

Epidemikontrol:

 • Den tværministerielle taskforce for COVID-19 rejserestriktioner vil fortsat udgøre et beredskab, der kan aktivere en nødbremse og indføre stramme restriktioner, hvis nye bekymrende virusvarianter opstår og truer epidemikontrollen i Danmark. Såfremt det sker, vil alle rejser frarådes i rejsevejledningerne (rød farve), der vil blive genindført krav om test forud for indrejse, særligt anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, test forud for ombordstigning på fly samt test og isolation efter indrejse.

 

Læs aftalen her

 

Justitsminister Nick Hækkerup:

”I Danmark står vi et godt sted, hvor COVID19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom, og størstedelen af befolkningen nu er vaccineret. Derfor er det ikke længere nødvendigt at opretholde politiets intense indrejsekontrol, hvor bl.a. turister uden for EU skal have et bestemt formål for at blive tilladt indrejse i Danmark. Jeg er derfor glad for, at regeringen sammen med et bredt flertal af folketingets partier har besluttet at afskaffe størstedelen af rejserestriktionerne og politiets intensiverede grænsekontrol, og kun holde fast i restriktionerne om test og isolation efter indrejse samt et beredskab for bekymrende virusvarianter”.   

 

Udenrigsminister Jeppe Kofod:

”I dag når vi en milepæl i vores håndtering af covid, når vi nu normaliserer rejsevejledningerne. Vi går tilbage til den velkendte rejsevejledning, som danskerne kender fra før pandemien brød ud. Det er muligt, fordi langt de fleste danskere nu er vaccineret. Jeg har været imponeret over danskernes tålmodighed og samarbejdsvilje, ligesom jeg gerne vil takke den samlede danske rejsebranche, som har stået i en nærmest umulig situation.”

 

Sundhedsminister Magnus Heunicke:

Efter halvandet år, hvor covid-19 har bestemt, hvor vi kunne rejse hen, og hvem der kunne besøge Danmark, vender vi nu tilbage til langt mere normale tilstande. Det er først og fremmest danskernes fortjeneste, der er i stor stil har takket ja til vaccination og givet os god kontrol med epidemien. Hvis epidemikontrollen bliver truet af bekymrende varianter i udlandet, er vi klar til at reagere.”

 

Michael Aastrup Jensen, Anni Matthiesen & Ulla Tørnæs (V):

”Op til efterårsferien tager vi nu endnu et stort og vigtigt skridt i retning af helt normale tilstande efter coronakrisen. Fra Venstres side er vi meget tilfredse med, at vi igen kan rejse frit ud i verden og vende retur til Danmark uden et hav af restriktioner. Alle danskere med et gyldigt coronapas kan derfor nu betragte verden som åben. De nye rejserestriktioner er nu målrettet rejsende, som hverken er vaccineret eller tidligere smittet og derfor fortsat vil være testkrav til. Med aftalen åbner vi også op for, at udenlandsk arbejdskraft samt turister igen kan komme til Danmark”.

 

Liselott Blix (DF):

”I Dansk Folkeparti glæder vi os over, at vi snart får et normaliseret rejsemønster tilbage. Nu kan borgerne i Danmark bedre planlægge rejser samt besøg af pårørende, der bor i andre lande. Som sundhedsordfører glæder det mig, at de enkelte lande ikke farves røde og gule pga coronavirus, men at vi vender tilbage til de almindelige advarsler for de respektive lande.”

 

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF):

”Aftalen afspejler, at flere og flere er blevet vaccineret, og at vi er på vej ud af coronaens skygge. Vi er tilfredse med, at aftalen nu giver nogle simplere og forståeligere regler at leve op til, og som stadig passer godt på os alle.”

 

Martin Lidegaard (RV):

“Endelig kan Danmark lukke op for resten af verden. Det er er stort og dejligt øjeblik”

 

Søren Søndergaard (EL):

”Med denne aftale tages et stort skridt mod normaliteten i rejsemulighederne. Dette skridt har Enhedslistens opbakning, da sundhedsmyndighederne klart har erklæret det sundhedsmæssigt forsvarligt, og da der er mulighed for at tage et skridt tilbage, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Aftalen kan dog ikke ændre ved, at der stadig er dele af verden, hvor rejseudveksling er vanskelig – først og fremmest på grund af den ulige og usolidariske vaccinefordeling mellem rige og fattige lande. Det bør der gøres en effektiv indsats for at ændre.”  

 

Birgitte Bergman (K):

”Verden er nu igen åben for danskerne, og det er glædeligt for en konservativ turismeordfører. Farveregimet ophæves, og den eneste farve, som vi nu skal forholde os til, er den solbrune. Det bliver nemlig væsentligt nemmere at komme afsted til lande som Thailand og USA. Vi har længe presset på for at åbne op til verden, og det er i den grad noget, som danskerne, rejsebranchen og ikke mindst erhvervslivet har hungret efter. Danmark står i en unik position for at tage imod internationale turister, og den situation skal udnyttes.”

 

Alex Vanopslagh (LA):

”Aftalen er et stort skridt mod en normalisering af samfundet efter corona. Vi fjerner nu alle indrejserestriktioner for vaccinerede EU-borgere, borgere fra Schengen-landene og forenkler samtidig kravene til tests ved indrejse. Det er enormt vigtigt for særligt de erhverv, der har været hårdest ramt af corona – navnlig turistbranchen og oplevelsesindustrien. Jeg glæder mig personligt til at opleve de danske handelsbyer fyldt med julehandlende tyskere, svenskere og franskmænd – som i de gode gamle dage.” 

 

 

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top