Arbejdsgruppe skal give retspsykiatrien tiltrængt eftersyn | Justitsministeriet

En tværministeriel arbejdsgruppe skal senest i 2022 komme med anbefalinger til det retspsykiatriske område for bl.a. at se på myndighedernes samarbejde på området. Det fremgår af en redegørelse til Statsrevisorerne, som justitsminister Nick Hækkerup i dag har oversendt til Folketinget.

Justitsminister Nick Hækkerup varsler et eftersyn af retspsykiatrien med en nedsat arbejdsgruppe, hvis arbejde skal færdiggøres i 2022. Det fremgår af en redegørelse til Statsrevisorerne, der i dag er sendt til Folketinget.

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen, der i april 2021 kom med en beretning om retspsykiatriske patienters forløb. Den viste blandt andet, at Justitsministeriets og regionernes arbejde med at sikre et sammenhængende forløb for de retspsykiatriske patienter har været utilfredsstillende. Det kan medføre et for langt sagsforløb for patienterne.

Justitsminister Nick Hækkerup ser med stor alvor på kritikken fra Rigsrevisionen og Statsrevisorerne fra foråret. Foruden den tværministerielle arbejdsgruppes kommende arbejde, der bl.a. indebærer en kortlægning af forløbet for de retspsykiatriske patienter, har ministeren i redegørelsen til Folketinget derfor redegjort for en række skridt, der allerede er taget af myndighederne til at forbedre forholdene i retspsykiatrien på den korte bane.

Det gælder blandt et større fokus på kontrol- og tilsynsvirksomheden i kriminalforsorgen samt udarbejdelsen af en række praktiske vejledninger. Samt en række procesoptimerende tiltag i Rigsadvokaten.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler om arbejdet med retspsykiatrien:

Jeg ser med stor alvor på de problemer, som Rigsrevisionen har peget på i retspsykiatrien. Vi har behov for, at der bliver gjort mere for at smidiggøre forløbet for de kriminelle, der på grund af psykiske lidelser ikke er egnet til en almindelig fængselsdom og derfor ender i psykiatrien. For vi risikerer i sidste ende, at patienterne fortsætter deres kriminelle løbebane, hvis ikke de håndteres korrekt. Derfor har jeg bedt den tværministerielle arbejdsgruppe om at kortlægge forløbene omkring patienterne, så vi kan finde de områder, hvor der skal forbedringer til.”

Arbejdsgruppen består af Justitsministeriet (formand), Sundhedsministeriet og Finansministeriet, ligesom bl.a. Danske Regioner og KL vil blive inddraget i relevant omfang. Arbejdsgruppen forventes at afrapportere til regeringen forventeligt ultimo 2022. Kommissorium for arbejdsgruppen kan læses her.

Ministerens redegørelse, der mandag er oversendt til Retsudvalget kan læses her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top