Anmeldelser om vold fortsat på lavt niveau | Justitsministeriet

Antallet af voldanmeldelser er faldet med næsten en femtedel over de sidste syv år. Men hvor den simple vold er faldende, så er den grove vold stagneret. Det viser en ny forskningsrapport fra Justitsministeriet. Justitsministeren ser sammen med Rigsadvokaten nærmere på straffen for grov vold.

Køen af personer der anmelder voldsforbrydelser til politiet, er blevet kortere. Over de seneste syv år er antallet af anmeldelser af vold faldet med 19 procent. I 2014 modtog politiet 9419 anmeldelser om vold. Det er på samme niveau som i 2013, hvor antallet af voldsanmeldelser var det laveste i 7 år. I 2007 var der 11.635 anmeldelser af vold.

Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Det er særligt den simple vold, der er faldet over tiden, mens antallet af anmeldelser af grov vold er stagneret, viser undersøgelsen. Antallet af anmeldelser af simpel vold var 22 procent lavere i 2014 end i 2006 og 10 procent lavere end 2001. Anmeldelser af alvorligere vold steg fra 2001 til 2007 med 34 procent og har siden stagneret, dog med et lavere niveau de seneste 2 år. Antallet af anmeldelser for den særligt alvorlige vold har derimod været meget lavt de seneste mange år.

Tendensen til mindre vold bekræftes af den offerundersøgelse, der årligt gennemføres af Justitsministeriets Forskningskontor og Københavns Universitet, ligesom den bekræftes af en nyere undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd om udviklingen i skadestuekontakter som følge af vold.

 

Justitsminister Søren Pind siger:

Regeringen har sat retfærdighed på dagsordenen, og vi har allerede lagt op til markante strafskærpelser på straffen for voldtægt og pædofili. Det glæder mig, at der generelt er færre anmeldelser for vold, men der er også behov for at kigge på området for grov vold. Derfor er vi sammen med Rigsadvokaten ved at se nærmere på strafniveauet i sager om grov vold for at finde ud af, hvor der er behov for at skærpe straffene.”

 

Længden på straffen for vold er øget, viser rapporten. Hvor gennemsnittet for ubetingede fængselsstraffe for voldsforbrydelser samlet set i 2001 var 114 dage, så var den i 2014 på 145 dage. Længden på straffen for grov vold har siden 2004 ligget nogenlunde stabilt, med undtagelse af 2007. I 2014 var gennemsnittet på 225 dage. Straffen for den simple vold er derimod steget over årene fra i gennemsnit 69 dage i 2001 til 96 dage i 2014.

Undersøgelsen peger samtidig på, at der særligt i sager om simpel vold i højere grad idømmes domme med vilkår om samfundstjeneste
 

Læs rapporten: Udvikling i antal anmeldelser og i straffens art og længde for vold 2001-2014

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top