Aftale om forsamlingsforbuddet | Justitsministeriet

Folketingets partier er nu enige om den videre etapeplan for en gradvis og kontrolleret lempelse af forsamlingsforbuddet, som de kommende måneder hæver grænsen for forsamlingsforbuddet, hvis ikke smittespredningen udvikler sig i for negativ retning.

Aftalen betyder, at:

 • Fra og med i dag er grænsen 50 personer
 • Fra den 8. juli hæves forsamlingsforbuddet til 100 personer
 • Fra den 8. august hæves forsamlingsforbuddet til 200 personer for arrangører omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer

 

Desuden undtages alle arrangementer mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, hvis arrangøren er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer. Det kan f.eks. være en fødselsdagsfest afholdt i en restaurant eller lignende eller en generalforsamling afholdt i et konferencecenter.

Partierne vil dog fortsætte drøftelserne om eventuelle yderligere lempelser inden for afgrænsede områder.

Kulturministeren, sundheds- og ældreministeren og justitsministeren vil indkalde til drøftelser vedrørende et forsøg med afvikling af superligafodbold med flere end 500 tilskuere på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Forsøget forudsætter, at sundhedsmyndighederne finder, at der kan laves en forsvarlig model. På baggrund af forsøget vil sundhedsmyndighederne, politiet og evt. andre relevante myndigheder evaluere, om det er foregået sundhedsmæssigt forsvarligt.

Sundheds- og ældreministeren og justitsministeren vil desuden indkalde til drøftelser om mulighed for at afholde private fester i kommercielle lokaler til senere end kl 24.

 

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Det er glædeligt, at Folketingets partier nu har lagt en plan for en gradvis og kontrolleret lempelse af forsamlingsforbuddet.

Det betyder, at forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer allerede fra i dag. Om en måned hæver vi det tal til 100 og til august til 200 for visse arrangører. Hvis alt fortsat går godt.

For vi skal huske, at det hele stadig afhænger af, at vi hver især følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Holder afstand, vasker hænder ofte, passer på hinanden osv. Og hvis vi ser, at epidemien blusser op igen, er en opstramning af forsamlingsforbuddet noget af det første, vi vil se på.

Jeg ser frem til drøftelserne med partierne om eventuelle yderligere lempelser inden for afgrænsede områder.”

 

Fakta:

Plan for en gradvis og kontrolleret lempelse af forsamlingsforbuddet.

Forsamlingsforbuddet lempes efter følgende plan:

Forsamlingsforbuddet Undtagelser
Etape 1 (8. juni)

Hæves til 50 personer

Grænsen for arrangementer mv. hæves til 50 personer.

Politiet kan meddele påbud, hvis flere end 50 personer i øvrigt befinder sig sammen på en måde, som udgør en særlig smittefare.

Politiet kan nedlægge opholdsforbud.

Anbefaling om, at arrangementer i private boliger følger det generelle forsamlingsforbud (50 personer).

Gældende undtagelser til forsamlingsforbuddet opretholdes (herunder private boliger og haver – se faktaboks nedenfor).

Der indføres følgende nye undtagelser:

 • Alle arrangementer mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, hvis arrangøren er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer. Gælder både indendørs og udendørs. Eksempelvis:
  • Et bryllup afholdt i en restaurant eller lignende, der står for mad og lokaler.
  • En fodboldkamp på stadion med siddepladser.

En generalforsamling afholdt i et konferencecenter.

 • Sommeraktiviteter for børn og unge.

Den eksisterende kvadratmeterregel om maksimalt 1 personer pr. 2 m2, som bl.a. gælder for restauranter og kulturarrangementer med siddende publikum, udvides. Fremover gælder undtagelsen alle lokaler, hvor kunder og besøgende i det væsentlige sidder ned, forudsat at den ansvarlige for lokalerne er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer.

For udendørsområder er der som hidtil ingen kvadratmeterregel.

Der vil fortsat være en absolut grænse på 500 personer (f.eks. deltagere og tilskuere i et kulturarrangement eller et idrætsarrangement).

Etape 2 (8. juli)

Hæves til 100 personer

Grænsen for arrangementer mv. hæves 100 personer.

Politiet kan meddele påbud, hvis flere end 100 personer i øvrigt befinder sig sammen på en måde, som udgør en særlig smittefare.

Politiet kan nedlægge opholdsforbud.

Anbefaling om, at arrangementer i private boliger følger det generelle forsamlingsforbud (100 personer).

Som i 1. etape.

Der vil fortsat være en absolut grænse på 500 personer.

 

 

 

 

 

Etape 3 (8. august)

Hæves til 200 personer for arrangører omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer

Grænsen for arrangementer mv. hæves til 200 personer for arrangementer mv., hvor arrangøren er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer.

For øvrige arrangementer mv. er grænsen fortsat 100 personer.

Politiet kan meddele påbud, hvis flere end 100 personer i øvrigt befinder sig sammen på en måde, som udgør en særlig smittefare.

Politiet kan nedlægge opholdsforbud.

Anbefaling om, at arrangementer i private boliger følger det generelle forsamlingsforbud (100 personer).

Som i 1. og 2. etape.

Der vil fortsat være en absolut grænse på 500 personer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undtagelser til forsamlingsforbuddet før påbegyndelsen af genåbningens fase 3 (8. juni 2020)

Før påbegyndelsen af genåbningens fase 3 er der bl.a. følgende undtagelser til forsamlingsforbuddet og politiets adgang til at meddele påbud til personer, der befinder sig sammen på en måde, som udgør en særlig smittefare (ikke udtømmende):

 

 • Private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over
 • Begravelser og bisættelser
 • Folkekirken og andre trossamfund i lokaler, som de råder over (undtagelsen gælder kun inde i lokalerne og ikke udendørsarrangementer)
 • Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt og nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde
 • Kulturarrangementer (biografer, teatre mv.) og tv-produktioner med siddende publikum. Undtagelsen omfatter ikke idrætsarrangementer, herunder professionel idræt som f.eks. superligaen
 • Dagtilbud, skoler, institutioner mv., der er omfattet af den såkaldte skolebekendtgørelse.
 • Forsamlinger med politisk eller andet meningsbefordrende øjemed

 

Der gælder uanset undtagelserne en absolut grænse på 500 personer for arrangementer mv. (dog ikke forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed).

 

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top