Kriminalitet. 46 partnerdrab er 46 for mange | Justitsministeriet

Indlæg bragt i Avisen Danmark den 9. februar 2024 af Peter Hummelgaard (S) og Trine Bramsen (S), MF

Det er antallet af personer, der blev slået ihjel af deres partner i perioden 2017-2021. Det viser de nyeste tal fra Justitsministeriet. Partnerdrab er dermed den næstmest udbredte enkeltstående drabstype i Danget mark – lige i hælene på drab relateret til bandemiljøet.

Det er dybt tragisk, at der begås så mange partnerdrab i Danmark. Og det skal vi som samfund ikke acceptere.

Tallene viser også, at størstedelen af ofrene for partnerdrab er kvinder, ligesom det oftest er kvinder, der udsættes for partnervold. Netop indsatsen mod partnervold og partnerdrab er en helt central prioritet for regeringen. Regeringen har allerede søsat en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, Vi ved, at partnervold kan føre til partnerdrab.

Derfor er det vigtigt, at vi sætter tidligt og effektivt ind over for partnervold, så vi undgår, at volden får den tragisk udgang; drab. Handlingsplanen sætter derfor først og fremmest fokus på, at opspore volden og gribe ind overfor den.

Tallene fra Justitsministeriet underbygger forståelsen af, at partnervold kan føre til partnerdrab, hvis ikke vi handler tidligt nok. I flere af sagerne er der netop tegn på, at gerningspersonen har udsat ofret for eksempelvis vold eller stalking forud for drabet.

Partnervold og stalking er derfor noget, vi skal tage meget alvorligt og handle på. Der er allerede søsat mange gode initiativer, der skal forbedre vores indsats mod partnervold og partnerdrab. Der er i alle politikredse oprettet specialiserede teams med dedikerede og specialuddannede nøglepersoner. Herudover vil regeringen kort tid fremsætte et lovforslag, der skal sikre, at personer, der for eksempel er meddelt tilhold, ikke kan meddeles våbentilladelse i en periode.

Vi er dog ikke i mål endnu, og vi skal hele tiden overveje, hvordan vi kan styrke indsatsen yderligere. De resultater, vi ser i rapporten, danner et godt grundlag for mere viden om partnerdrab, herunder hvad der er gået forud for drabet. 46 partnerdrab er 46 for mange.

Særligt når vi med viden og tidlig indsats kan forhindre en del af dem.

CC I flere af sagerne er der netop tegn på, at gerningspersonen har udsat ofret for eksempelvis vold eller stalking forud for drabet.

Back to top