Justitsminister: Nu får velfærdsstatens kernetropper et fortjent lønløft | Justitsministeriet

Indlæg bragt i Avisen Danmark den 9. december 2023 af Peter Hummelgaard (S)

Flere vigtige velfærdsområder har svært ved at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det er ikke holdbart. Hverken for de ansatte eller for borgerne.

Derfor gik regeringen til trepartsforhandlinger med FH og Akademikerne med en klar ambition om et ekstraordinært lønløft til ansatte i nogle af de velfærdsområder, hvor udfordringerne har været størst.
Det gælder blandt andet i kriminalforsorgen.

Den 4. december indgik regeringen, FH og Akademikerne en aftale, hvor vi allerede fra næste år bl.a. sikrer en varig finansiering på 60 mio. kr. til forbedring af løn og arbejdsvilkår i kriminalforsorgen fra 1. april 2024.

Det er rigtigt godt. Og det er rigtigt vigtigt.

For de ansatte i kriminalforsorgen udfører en vigtig samfundsopgave. De er med til at holde Danmark trygt. Og de hjælper hver dag kriminelle i en retning mod et bedre liv uden kriminalitet.

En velfungerende kriminalforsorg er ganske enkelt en forudsætning for et trygt samfund.

Desværre er personalet i vores fængsler og arrester under et umådeligt stort pres. Antallet af indsatte er steget med cirka 800 siden 2015. I samme periode er antallet af fængselsbetjente faldet med cirka 600. En kurs, der selvsagt tegner et billede af et presset arbejdsmiljø, hvor for få betjente tager hånd om for meget arbejde. En tendens, vi er nødt til at vende.

Da jeg satte mig i stolen som justitsminister for knap et år siden, var en af mine klare ambitioner derfor at sikre bedre vilkår for netop de ansatte i fængslerne. Og det leverer vi på nu.

Vi ved, at løn er en faktor, når man skal søge nye karriereveje. Derfor har det været vigtigt for mig, at kriminalforsorgens medarbejdere bliver tilgodeset og politisk anerkendt for den vigtige samfundsopgave, de løfter.

Kriminalforsorgen har været nødlidende igennem mange år, og vi er ikke i mål endnu. Det kommer til at tage tid at skabe en bedre balance.

Men nu tager vi et vigtigt skridt og giver de ansatte i kriminalforsorgen den respekt og det lønløft, de så længe har fortjent. Det er både ansvarligt og retfærdigt.

Back to top