Det gælder i kampen mod banderne, som det gælder i kampen mod ukrudt | Justitsministeriet

Indlæg bragt i Politiken den 26. april 2024 af Peter Hummelgaard (S)

CHRISTIAN JENSEN erklærer sig i Politikens leder 11. april enig med regeringen i, at et forbud mod en kriminel gruppering ikke kan stå alene i kampen mod banderne.

For det kan det selvfølgelig ikke. Det er der ingen, der påstår. Men det vil være med til at svække dem.

Opløsningen af LTF har bl.a. givet politiet mulighed for at reducere gruppens aktiviteter og synlighed i det offentlige rum. Det er også politiets vurdering, at et forbud begrænser den kriminelle gruppes muligheder for rekruttering af nye medlemmer, ligesom en forbudt kriminel gruppering, som er internationalt forankret, vil få sværere ved at bevare kontakten til tilsvarende grupperinger i udlandet. Jeg er overbevist om, at det gør en forskel for den enkelte borger og for trygheden i lokalsamfundet, at kriminelle ikke kan lave synlige manifestationer, som det passer dem. Jeg mener samtidig, at vi med de her opløsningssager sender et vigtigt signal om, at vores grundlovssikrede foreningsfrihed ikke er til for at beskytte gemene kriminelle.

MEN ET FORBUD er blot et af mange redskaber i kampen mod banderne.

For det gælder i kampen mod banderne, som det gælder i kampen mod ukrudt. Man skal være tidligt ude. Man skal være vedholdende. Og det skal fjernes løbende. Ellers vokser ukrudtet sig så massivt, at asfalten løfter sig og går i stykker.

Vi behøver bare at se mod Sverige for at se, hvor galt det kan gå, når der ikke – i tide – sættes hårdt nok ind. Så vokser problemet ud af kontrol. Og det har resulteret i en bandekrig så blodig, at svensk politi tidligere har udtalt, at man ikke har set noget lignende i Sverige siden 1945.

Derfor skal vi bevare presset på banderne og sætte ind fra alle sider.

Regeringen blev i november 2023 enig med et bredt flertal i Folketinget om en ny bandepakke: 44 nye initiativer, der skal sætte bredt ind mod bandernes uvæsen. Det bliver ulovligt for kriminelle at foretage handlinger, der er egnet til at involvere børn og unge i kriminalitet. Politiets og kommunernes forebyggelsesindsats styrkes. Og meget mere.

Så nej, et forbud kan ikke stå alene. Og det gør det heller ikke – langtfra. 

Back to top