Fælles europæisk patentdomstol indebærer suverænitetsafgivelse | Justitsministeriet

Justitsministeriet offentliggør i dag et notat, der konkluderer, at dansk tilslutning til aftalen om fælles europæisk patentdomstol vil indebære suverænitetsafgivelse. Dermed skal lovforslaget enten vedtages med et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer, eller lovforslaget skal godkendes ved en folkeafstemning.

Formålet med notatet har været at afklare, om dansk tilslutning til aftalen om en fælles europæisk patentdomstol vil indebære suverænitetsafgivelse.

Det fremgår af notatet, at dansk tilslutning til aftalen efter Justitsministeriets opfattelse indebærer overladelse af beføjelser som omtalt i grundlovens § 20.

Ifølge grundlovens § 20 kan beføjelser, som efter grundloven tilkommer danske myndigheder, overlades i nærmere bestemt omfang til mellemfolkelige myndigheder, hvis den særlige procedure i grundlovens § 20, stk. 2, følges. Det betyder, at et lovforslag om gennemførelse af aftalen skal vedtages med et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer, eller, hvis et sådant flertal ikke kan opnås, godkendes ved en folkeafstemning.

Notatet er sendt til Folketingets Europaudvalg, Folketingets Retsudvalg og Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Læs notatet.

 

Baggrund om aftalen om en fælles europæisk patentdomstol

Aftalen om en fælles europæisk patentdomstol blev undertegnet i forbindelse med et møde i Rådet (konkurrenceevne) den 19. februar 2013 og er en del af den europæiske patentreform – patentpakken.

Formålet med at etablere en fælles europæisk patentdomstol er at gøre det hurtigere, lettere og billigere for virksomheder at håndhæve deres patentrettigheder, at søge at nedbringe antallet af patenttvister i Europa gennem forenklinger samt at udvikle en ensartet praksis, der kan medvirke til at mindske virksomheders risici i forhold til ansvarspådragende krænkelser af eksisterende rettigheder. 
 

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top